Selfruggie. Mam, heb ik dat?

Gezin

Het doel van het Symposium is om medezeggenschap te bevorderen van ouders en jongeren en kinderen met psychische kwetsbaarheid in de gemeentelijke beleidsvorming en –uitvoering.

Waar is medezeggenschap van ouders, jongeren en kinderen in het gemeentelijk Jeugdbeleid goed geregeld? Wat zijn de ontwikkelingen? Wij informeren je op het symposium over actualiteiten, de knelpunten en we praten over oplossingen met mensen uit de praktijk. We bieden je concrete handvatten om medezeggenschap in jouw gemeente nog beter vorm te geven.

Workshops ronde 1

  • Pgb in de Jeugdwet – is dat er nog wel?. Met Kristine Durksz | Per Saldo en Willeke van den Hoek | Taskforce Ggz
  • Yes we can! Jeugdigen betrekken is wél mogelijk! Met Jenny de Jeu | MIND Landelijk Platform GGz
  • Inzet ervaringsdeskundigheid bij Jeugdbeleid en in de Jeugdhulp. Met Experienced Experts
  • Ouders praten mee over lokale ontwikkeling sociaal domein. Met Nely Sieffers | Voorzitter Utrecht West Ouderplatform
  • Straatadvocaat Jeugd / zwerfjongeren. Met Straatadvocaat Jeugd van ZOG Midden Holland

Workshops ronde 2

  • Het JongerenNetwerk in de gemeente… . Met Angelo Beșikçi Projectleider van het JongerenNetwerk
  • Onafhankelijke cliëntondersteuning voor jongeren en ouders. Met Nederlands Jeugd Instituut en Linda Stomphorst | MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
  • U2BHeard!, het cliëntenplatform voor en door kwetsbare jongeren in Utrecht. Met jongeren van U2B Heard!
  • Adviesvangers voor gemeenten. Met de adviesvangers en Tina Bakker | Landelijk Overleg Cliëntenraden
  • JONG doet mee! Platform van de jongeren uit de jeugdhulp en de samenwerkende gemeenten in de regio Den Haag
Meer activiteiten