Hoe word je als naaste geïnformeerd door de huisarts?

Uitgestoken hand boven zee

Je kunt de huisarts om informatie vragen of problemen aankaarten. Ook kun je betrokken worden bij de zorg van een naaste of zelf ondersteuning vragen als je bijvoorbeeld overbelast raakt door de (thuis)situatie of  als mantelzorger. Wat een huisarts wel en niet kan doen, hangt af van de situatie: heeft je naaste dezelfde huisarts als jij of juist een andere? Huisartsen wisselen onderling geen informatie uit.

Informatie via de huisarts

Met je eigen huisarts kun je problemen van iemand met psychische klachten altijd bespreken. Maar een huisarts of POH GGz kan niet altijd informatie geven over iemands klachten, zij mogen geen privacygevoelige informatie over hun cliënten aan derden verstrekken. Dat geldt ook voor directe gezins- of familieleden als de cliënt 16 jaar of ouder is. Het is vaak wel belangrijk om op de hoogte te zijn, zeker als het gaat om een kind met psychische klachten dat nog thuis woont of als je (mantel)zorg verleent aan een naaste.

De huisarts kan altijd de volgende informatie geven:

  • Algemene informatie over ziektebeeld en symptomen
  • Welke signalen belangrijk zijn om door te geven. (Doorgeven mag altijd en is heel belangrijk, zeker als er gevaar dreigt voor je naaste of iemand anders.)
  • Informatie over wat de huisarts kan doen bij het behandelen van een psychiatrisch probleem. 
  • Afspraken over hoe en waarvan de huisarts jullie als naasten op de hoogte houdt.
  • Informatie over hoe je het beste met de situatie om kunt gaan, hoe je jouw naaste het beste kunt ondersteunen.
  • Informatie over hoe je goed voor jezelf kunt blijven zorgen.

Machtiging

Als het belangrijk is om wel persoonlijke informatie van de huisarts te krijgen over (het verloop van) de ziekte van je naaste, kun je een machtiging overwegen.  

Als je kind (16+) of naaste in een ondertekende brief (machtiging) aangeeft dat zijn of haar huisarts jou informatie mag geven over zijn of haar gezondheidssituatie, is dit vastgelegd. Het verzoek wordt dan opgenomen in het patiëntendossier. Dit kan ook als jouw naaste een andere huisarts heeft dan jijzelf. Jullie kunnen ook kiezen voor meer vertegenwoordigers (als plaatsvervanger). Bespreek met je naaste zorgvuldig of het wenselijk is om dit te regelen. Voor de machtiging kun je deze voorbeeldbrief gebruiken.

Curatele, bewindvoering of mentorschap

Wat kun je doen als je naaste door psychische klachten niet meer zelf kan beslissen over zijn financiën en bezittingen of (tijdelijk) niet goed voor zichzelf kan zorgen? Lees meer over curatele, bewindvoering en mentorschap op de pagina Rechten van familie en naasten.