Welke ondersteuning kun je als naaste krijgen?

Twee vrouwen innig in gesprek 123rtf 600 - 400

Ondersteuning via de huisarts

De huisarts kan op verschillende manieren helpen:

Door de problemen van je familielid of naaste kun je zelf (lichamelijke of psychische) klachten ontwikkelen of overbelast raken (bijvoorbeeld door mantelzorg). De huisarts kan deze klachten behandelen en jou ondersteunen om op de been te blijven. De Praktijkondersteuner GGz (POH GGz) kan ondersteuning bieden. (De Toolkit mantelzorg van de Landelijke Huisartsen Vereniging biedt huisartsen en praktijkondersteuners GGz hulpmiddelen voor familie en naasten.)
De huisarts kan je adviezen geven hoe je het beste voor je naaste kunt zorgen. Eventueel kan de huisarts je verwijzen naar de POH GGz of andere zorgverlener.

Ondersteuning elders

  • Ga voor jezelf na wie je kunt vragen voor ondersteuning en hulp. Schroom niet om hulp te vragen uit je sociale netwerk, je hoeft niet alles alleen te doen. Handige tips vind je in de Toolkit vraagverlegenheid van Ypsilon. (Deze is ook nuttig bij andere klachten dan psychosegevoeligheid.)
  • Op deze pagina vind je organisaties waar je als familie en naaste terecht  kunt voor steun, advies, informatie en lotgenotencontact.
  • Ook vanuit de gemeente (WMO) kun je soms ondersteuning krijgen, bijvoorbeeld via steunpunten Mantelzorg of het WMO-loket.
  • Het is mogelijk om tijdelijk vervangende zorg te regelen als je mantelzorger bent en bijvoorbeeld op vakantie gaat.
  • Via dit Meetinstrument belasting kun je testen of je overbelast bent door bijvoorbeeld mantelzorgtaken.

Organisaties voor familie en naasten

Villa Balans en de Depressievereniging geven ondersteuning aan partners van mensen met een depressie.
Stichting Naast is er voor familie en naasten van mensen met een verslaving.         
Stichting Labyrinth in Perspectief en Ypsilon bieden ondersteuning aan alle familieleden (kinderen, broers/zussen, partners en ouders) van mensen met een psychische aandoening en andere direct betrokkenen (bijv. vrienden, collega's).    

Lees verder