Eigen regie: methodieken voor professionals

man therapeut 600 - 400

Als professional wil je natuurlijk graag werken met methodieken en interventies die effectief zijn. Op de website van Trimbos instituut en Movisie staan verschillende methodieken die erkend en geschikt zijn voor de (langdurige) GGZ.

Hieronder vind je voorbeelden van methodieken of interventies die kunnen bijdragen aan het versterken van de eigen regie van mensen met psychische klachten. Dit zijn soms methodieken of interventies die je als hulpverlener zelf kunt toepassen en soms is het interessant om je cliënt hierop te wijzen.

Motiverende gespreksvoering

Motiverende gespreksvoering is een methode gericht op het op gang brengen van een gedragsverandering. De methodiek bestaat uit twee fases. De eerste fase richt zich op de motivatie om te veranderen. In de tweede fase wordt er een plan gemaakt om de verandering te realiseren.

Lees meer

Eigen Kracht-conferentie

De Eigen Kracht-conferentie is bedoeld om mensen de regie te laten houden over hun eigen leven. Deelnemers bedenken samen met mensen uit hun eigen omgeving plannen om problemen op te lossen. Er zijn verschillende soorten Eigen Kracht-conferenties: voor individuen en families, voor herstel na een incident of misdrijf, voor een wijk of buurt en voor leervragen binnen of buiten de school.

Lees meer

Illness management en recovery (IMR)

De IMR-training ondersteunt mensen in het ontdekken van hun eigen kracht en mogelijkheden om hun ziekte te managen. Ook doe je hier vaardigheden op om persoonlijke doelen te bereiken en geïnformeerde keuzes te maken. De training is individueel of in een groep te volgen.

Lees meer

Individuele Plaatsing en Steun (IPS)

Het doel van IPS is om mensen met ernstige psychische aandoeningen aan betaald werk te helpen. In verschillende fases is er aandacht voor intake en assessment, acquisitie en plaatsing, coaching en begeleiding op de werkplek en, zonodig, aanpassen van de werkplek. Je wordt dus eerst in een functie geplaatst en daarna gericht getraind in de benodigde werkvaardigheden. De ondersteuning gaat door zo lang als nodig is.

Lees meer

Wellness Recovery Action Plan (WRAP)

WRAP is een plan voor zelfhulp die mensen met ernstige psychische problemen ondersteunt om hun eigen identiteit, balans en sociale leven terug te vinden. Je leert hoe je zelf betekenis kunt geven aan je ervaringen en hoe dit kan bijdragen aan je herstel.

Lees meer

Herstellen doe je zelf

De methode Herstellen doe je zelf is er om mensen met psychische problemen in hun kracht te zetten en hun zelfwaardering, hoop en kwaliteit van leven te verbeteren.

Lees meer