Eigen regie: instrumenten voor professionals

Naaste Campusdoc gelabeld hergebruik

Deze instrumenten kunnen helpen bij het ondersteunen van de eigen regie van je cliënt:

Checklist vraagverheldering

In de checklist vraagverheldering staan vragen, over verschillende leefgebieden, die een beeld kunnen geven van welke onderdelen belangrijk zijn in het leven van je cliënt.

Lees meer

Ecogram

Een ecogram is een schema met alle belangrijke contacten, waaronder familieleden, vrienden, kennissen, collega's en zakelijke contacten. Hierdoor zie je in één oogopslag de omvang en de kwaliteit van het netwerk van je cliënt.

Lees meer

Quez: vragen naar zelfregie

QueZ staat voor Questions Zelfregie. In deze brochure vind je vragen voor het gesprek met je cliënten én reflectievragen voor casuïstiekbespreking of intervisie met collega’s.

Lees meer

Triadekaart

De Triadekaart gaat over het betrekken van naasten en geeft informatie over de rol van naasten in de zorg: Wat kun je van een naaste vragen en hoe kun je naasten betrekken op zo'n manier dat je cliënt zich niet buitenspel gezet voelt? De Triadekaart is door de Erkenningscommissie langdurige ggz erkend als 'goed onderbouwde interventie'.

Lees meer

Crisiskaart

De Crisiskaart is een persoonlijk kaartje voor mensen die bang zijn om een crisis mee te maken of verward te raken, waarin staat wat omstanders en hulpverleners moeten doen als ze in crisis zijn. Wie kunnen ze bellen? Welke afspraken zijn er met bijvoorbeeld behandelaar(s), crisisdienst en vertrouwenspersonen? De Crisiskaart is door de Erkenningscommissie langdurige ggz erkend als 'effectief volgens goede aanwijzingen'.

Lees meer

WRAP

De WRAP (Wellness Recovery Action Plan) is een zelfhulp-instrument waarmee mensen weer grip kunnen krijgen op hun leven na ernstige gebeurtenissen.  De WRAP is een plan dat mensen zelf maken voor herstel in hun eigen leven, met ondersteuning van ervaringsdeskundigen. De WRAP is door de Erkenningscommissie langdurige ggz erkend als 'goed onderbouwd'.

Lees meer

3 Goede vragen

Drie goede vragen jouw cliënten kunnen helpen om de juiste informatie te krijgen: Wat zijn de mogelijkheden? Wat zijn de voor- en nadelen van deze mogelijkheden? Wat betekent dat in mijn situatie? Met deze vragen kun je een open gesprek voeren en samen beslissen over de behandeling.

Lees meer

MIND-atlas

In de MIND-atlas vind je verschillende soorten organisaties van en voor cliënten, die ondersteuning, cursussen en/of lotgenotencontact bieden.

Ga naar de MIND-atlas