Steun voor familie en naasten

Twee vrouwen innig in gesprek 123rtf 600 - 400

Hoe en waar kun je steun vinden?

  • Ga voor jezelf na wie je kunt vragen voor ondersteuning en hulp. Schroom niet om hulp te vragen uit je sociale netwerk, je hoeft niet alles alleen te doen. Handige tips vind je in de Toolkit vraagverlegenheid van Ypsilon. (Deze is ook nuttig bij andere klachten dan psychosegevoeligheid.)
  • Ook vanuit de gemeente (WMO) kun je soms ondersteuning krijgen, bijvoorbeeld via steunpunten Mantelzorg of het WMO-loket.
  • Het is mogelijk om tijdelijk vervangende zorg te regelen als je mantelzorger bent en bijvoorbeeld op vakantie gaat.
  • Via het Meetinstrument belasting kun je testen of je overbelast bent door bijvoorbeeld mantelzorgtaken.

Ondersteuning via je huisarts

Je huisarts kan je adviezen geven over hoe je het beste voor je naaste kunt zorgen en jou ondersteunen om op de been te blijven. Lees meer op de pagina Welke ondersteuning krijg je als naaste bij de huisarts.

Organisaties voor familie en naasten

Er zijn verschillende organisaties die zich inzetten voor de positie van naasten en familieleden van mensen met een psychische aandoening: 

Familieorganisaties voor naasten van mensen met psychische problemen bieden hulp, advies en/of lotgenotencontact. Bekijk de landelijke familieorganisaties die bij MIND zijn aangesloten

Villa Balans en de Depressievereniging geven ondersteuning aan partners van mensen met een depressie.
Stichting Naast is er voor familie en naasten van mensen met een verslaving.         
Stichting Labyrint-in Perspectief en Ypsilon bieden ondersteuning aan alle familieleden (kinderen, broers/zussen, partners en ouders) van mensen met een psychische aandoening en andere direct betrokkenen (bijv. vrienden, collega's).   

Familie- / naastenraden

Veel ggz-instellingen hebben een familie- of naastbetrokkenenraad. Deze raad bestaat uit familieleden en naasten van cliënten die in een instelling verblijven of daar onder behandeling zijn (geweest). De familie- / naastenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van familie en naasten binnen de zorginstelling. Ze organiseren bijeenkomsten voor familie en naasten en geven informatie in samenwerking met de zorginstelling. Kijk op de website van de instelling waar jouw naaste in zorg is voor de activiteiten van de familie- / naastenraad.

Op landelijk niveau worden de familie- / naastenraden ondersteund door MIND FNR, onderdeel van MIND. Als er in de instelling waar jouw naaste zorg krijgt nog geen familie- / naastenraad is, dan kan de FNR ondersteunen bij de oprichting daarvan. Lees meer over de familie- / naastenraden en de FNR.

Familievertrouwenspersoon

Voor individuele klachten of problemen kun je terecht bij de familievertrouwenspersoon (FVP). Via de FVP kun je informatie, advies en ondersteuning krijgen. Vraag naar de FVP in de instelling, of kijk op de website van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen.

Klachtenfunctionaris

Elke ggz-instelling heeft een (onafhankelijke) klachtenfunctionaris. Als familie of naaste kun je hier ook (namens een cliënt) een klacht indienen over bijvoorbeeld de kwaliteit van zorg. De klachtenfunctionaris zorgt voor de opvang, ondersteuning en advies aan degene die de klacht indient. Hij of zij probeert voor alle partijen een bevredigende oplossing te vinden. Vraag bij de ggz-instelling waar je naaste in behandeling naar de contactgegevens van de klachtenfunctionaris. 

Lees verder

Meer informatie voor naasten vind je op naasteninkracht.nl
Lees meer over ondersteuning van familie door zorgverleners in de Generieke module Familie en naasten

Publicatie Leven met een suïcidale naaste