Medicijnen afbouwen

Medicijnen in strips 123rtf 600 - 400

Soms is medicijngebruik tijdelijk, soms is het verstandig om langdurig medicijnen te gebruiken. Voor bepaalde medicijnen geldt dat je langzaam moet afbouwen als je wilt stoppen. Lees de checklist:

Checklist

 1. Zolang er geen sprake is van dwangzorg, heb je het recht om met medicatie te stoppen. Doe dit wel in overleg met de arts en weeg de voor- en nadelen goed tegen elkaar af. Maak een plan met je arts over het afbouwen. 
   
 2. Neem de tijd om (langzaam) af te bouwen.  Afbouwen kan bijwerkingen geven die lijken op de klachten waarmee je begon. Wees je hiervan bewust. Soms kan afbouwen alleen in kleine stapjes. Zorg voor ondersteuning van een vertrouwd iemand en van de voorschrijver.  
   
 3. Meer informatie over medicatie afbouwen via de Harm Reduction Methode.
   
 4. Bespreek met je arts wat er gaat gebeuren nadat je je medicijngebruik hebt afgebouwd. Is vervolgzorg nodig? Hoe voorkom je een terugval? 
   
 5. Je kunt een signaleringsplan opstellen, waarbij je opschrijft welke signalen er zijn als het minder goed met je gaat. Het is een waarschuwingssysteem voor jezelf, je naasten en hulpverleners. Je kunt dan op tijd actie ondernemen of hulp vragen om een terugval of crisis te voorkomen. Een ander optie is het maken van een hulpkaart of een crisiskaart

Als afbouwen niet kan: langdurig gebruik

Het kan gebeuren dat je graag wilt afbouwen, maar dat dit in jouw geval ongunstig is. Bijvoorbeeld omdat klachten terugkomen als je stopt met medicatie. Lees meer over langdurig gebruik van medicijnen op deze website.