Klacht over de huisarts?

Mensen in gesprek, laptop en handen zichtbaar 123rtf 600-400

Huisartsenzorg gaat uit van een vertrouwensrelatie tussen de huisarts en de patiënt. Een goede verstandhouding tussen de patiënt, huisarts en naasten geeft de grootste kans op een succesvolle behandeling. Als het contact niet goed loopt, bespreek dit dan met de huisarts en probeer tot een oplossing te komen. Vraag advies bij cliënten en familie-organisaties of het Nationale Zorgnummer.

Als je vindt dat jouw huisarts te weinig naar signalen luistert, informatie geeft of ondersteuning biedt aan jou (als je zelf de patiënt bent) of aan een familielid of naaste die patiënt is, dan kun je van huisarts veranderen of een klacht indienen. Als je een klacht wilt indienen is hier een speciale klachtenprocedure voor, volgens de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Dit is een uiterst middel. De huisarts kan je meer vertellen over de klachtenprocedure in de huisartsenpraktijk.