Tips voor huisartsen

Ben je huisarts of praktijkondersteuner GGz? Lees dan deze tips:

Informatie en lotgenotencontact

  • Bij de landelijke cliënten- en familieorganisaties kunnen mensen terecht voor informatie en lotgenotencontact. Meer informatie vind je op deze pagina.

Ondersteuning in de buurt

De MIND-atlas laat zien welke hulp en ondersteuning er in de buurt is voor mensen met psychische klachten en hun naasten.

Behandelmogelijkheden

Op de pagina Behandelmogelijkheden bij psychische klachten staan tips voor patiënten om met hun psychische klachten om te gaan, zoals eHealth.

Informatie voor familie en naasten

  • Mensen die familie of naasten hebben met psychische klachten kunnen voor informatie en tips terecht bij Als je naaste psychische klachten heeft.
  • Met deze tool  kun je meten of een mantelzorger overlast wordt. 
  • Als familieleden en naasten het lastig vinden om hun sociale netwerk te vragen om hulp, kan de vraagverlegenheid tool van Ypsilon hierbij helpen.

Medicijnen

Mensen die (tijdelijk) medicijnen voorgeschreven krijgen voor hun psychische klachten kunnen veel informatie vinden via Medicijnen, wat moet je weten?

Crisiskaart

Heb je patiënten die in crisis kunnen raken? Dan kun je met hen bespreken of een crisiskaart of signaleringsplan voor hen een passend instrument is. 

Netwerkaanpak bij depressie

Lees meer over cliëntgerichte preventie bij depressie in het document Netwerkaanpak bij mensen met (signalen van) een depressie vanuit het Meerjarenprogramma Depressiepreventie.

In het document Digitale tips bij depressie en mentale gezondheid vind je als huisarts organisaties, online hulp en informatie over somberheid en depressie op basis van ervaringen van patiënten, naasten, huisartsen en praktijkondersteuners.