Bezoek MIND Us aan Studenten Ontvangstweek in Delft

20220824 Werkbezoek MIND Us Delft_2

Tijdens de introductieperiode maken jongeren kennis met de stad van hun opleiding, met het verenigingsleven dat deze stad te bieden heeft en ontmoeten ze andere studenten. Voor veel nieuwe studenten is dit een belangrijk moment. MIND Us erevoorzitter Hare Majesteit Koningin Máxima en minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bezochten woensdagmiddag 24 augustus de activiteitenmarkt van de studenten ontvangstweek in Delft en spraken met studenten over hun initiatieven op het gebied van mentaal welzijn.

Minister Dijkgraaf: “De mentale gezondheid van studenten is een urgent thema. Ik vind de cijfers zorgwekkend: veel studenten worstelen met mentale klachten, vooral internationale studenten en biculturele studenten. We gaan meer nadruk leggen op preventie. Zoals studenten weerbaarder en veerkrachtiger maken en zorgen voor een inclusief en steunend studieklimaat. We zien ook dat contact met de onderwijsinstelling en met medestudenten zorgt voor minder stress en meer veerkracht. En persoonlijk contact zorgt ervoor dat studenten sneller aan de bel trekken als het niet goed met ze gaat en vaak vinden ze zo ook beter de weg naar hulp. Hoger onderwijsinstellingen werken samen met de studentenbonden aan preventiemaatregelen. Voor die integrale aanpak studentenwelzijn heb ik de komende jaren jaarlijks € 15 miljoen jaarlijks vrijgemaakt, en € 1 miljoen al in 2022.”

Lees het hele bericht over het bezoek op de site van MIND Us.

Koningin Máxima heeft de stichting MIND Us in maart gelanceerd na een werkbezoek in Rotterdam. Stichting MIND Us creëert samen met onder meer jongeren, beleidsmakers, ondernemers en wetenschappers een podium waar jongeren zich gezien en gehoord voelen. Door samenwerking tussen bestaande organisaties te bevorderen, (vernieuwende) initiatieven te stimuleren en de aandacht voor mentale gezondheid onder jongeren te vergroten. MIND Us is met (inhoudelijke en financiële) steun van Stichting MIND tot stand gekomen en vanuit dit gezamenlijke fundament wordt ook in de uitvoering nauw samengewerkt. Sinds de officiële aftrap heeft MIND Us niet stilgezeten. De plannen worden verder uitgewerkt. Daarvoor is MIND Us in gesprek met veel jongeren en worden bestaande initiatieven benaderd en bezocht. In het najaar van 2022 worden tijdens een event met jongeren de vervolgplannen van MIND Us gepresenteerd.

20220824 Werkbezoek MIND Us Delft
Meer nieuws