Gezamenlijk plan om wachttijden te verminderen

horloge pixabay hergebruik

GGZ Nederland, MIND en Zorgverzekeraars Nederland presenteren vandaag hun plan om te wachtlijsten terug te dringen in de specialistische ggz. Dit plan bestaat uit verdiepend onderzoek in de regio’s Amsterdam, Rotterdam en Midden-IJssel en de start van acht regionale taskforces.

Het verdiepend onderzoek moet inzicht bieden waarom zorgvragen van patiënten vastlopen en hoe deze meteen kunnen worden opgelost. Daarnaast  starten in acht regio’s regionale taskforces. Het doel van de taskforces is om, na een gezamenlijke probleemanalyse, zo snel mogelijk tot concrete oplossingen te komen die bijdragen aan het verminderen van de wachttijden.  

Welke partijen doen mee?

Bij de uitvoering zijn onder meer cliënten- en familieorganisaties, huisartsen,  zorgaanbieders (zoals ggz-instellingen en vrijgevestigde psychiaters, psychologen en psychotherapeuten), zorgverzekeraars, gemeenten en sociale wijkteams betrokken.

Aanpak minister Schippers

Bovengenoemde aanpak is onderdeel van de aanpak die minister Schippers van het ministerie van VWS  presenteerde in juli 2017 om op 1 juli 2018 de  behandelingen in de ggz weer zoveel mogelijk binnen de Treeknormen voor aanvaardbare wachttijden te brengen.

Meer nieuws