Kieswijzer geeft overzicht ggz-thema's

verkiezingen2

Op 17 maart zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Wil je weten hoe de verschillende partijen denken over belangrijke thema’s in de geestelijke gezondheidszorg? Op kiesvoorggz.nl vind je alle informatie en standpunten van de politieke partijen op dit gebied. De GGZ Kieswijzer is gelanceerd door het Trimbos-instituut in samenwerking met MIND, de Nederlandse GGZ, P3NL Federatie van psychologen psychotherapeuten en pedagogen en Kenniscentrum Phrenos.

Uitgebreid overzicht van standpunten op diverse thema’s

Kiesvoorggz.nl biedt uitgebreide informatie die door de politieke partijen is aangeleverd aan de hand van 10 verschillende thema’s: toekomstvisie; preventie en bevorderen van mentale gezondheid; wachtlijsten en toegankelijkheid; ambulantisering; kwaliteit van de zorg; beschikbaarheid van woningen; ervaringsdeskundigheid; (de)stigmatisering, ouderenpsychiatrie; arbeidsparticipatie en eigen kracht.

Verbeteringen in de zorg

Marjan ter Avast, directeur van MIND: “Deze site helpt ons allemaal om bewust een stem uit te brengen op een politieke partij die mentale gezondheid echt hoog in het vaandel heeft staan en verbeteringen in de zorg gaat doorvoeren. Denk bijvoorbeeld aan het repareren van het zorgstelstel zodat cliënten en naasten niet van het kastje naar de muur worden gestuurd, en dat er rekening wordt gehouden met hun behoefte. En bovenal dat er daadwerkelijk actie wordt ondernomen om de wachtlijsten in de jeugd-ggz en de volwassenen ggz weg te werken.”

MIND heeft vijf verkiezingspunten opgesteld, die zij belangrijk vindt om in het volgende regeerakkoord op te nemen. 

Wil je ook ggz-bewust kiezen?

Meer nieuws