Koningin Máxima spreekt online over impact coronacrisis op mentale gezondheid

maxima_bezoek_1kopie

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft dinsdagmiddag 6 april online gesproken met onderzoekers, psychiaters, een huisarts en Marjan ter Avest, directeur van MIND. Het digitaal werkbezoek stond in het teken van de effecten van de coronacrisis op de mentale gezondheid van Nederlanders. 

Zorg om kinderen en jongeren

Koningin Máxima sprak met betrokkenen over onder meer het psychisch welbevinden van kinderen en jongeren in deze coronatijd en de toegenomen druk op de kinder- en jeugdpsychiatrie. Marjan ter Avest, directeur van MIND: “Alle deelnemers aan het werkbezoek zien dat Nederland mentaal veerkrachtig is, maar dat er ook een aantal kwetsbare groepen zijn die mentaal een hoger risico lopen. Naast de jongeren, kun je dan denken aan cliënten in de ggz, mantelzorgers en kwetsbare ouderen.“

Verergering van psychische klachten

MIND heeft tijdens het digitaal werkbezoek toegelicht dat een meerderheid van de mensen met psychische klachten een verergering ervaart; dit is nog eens versterkt door de langdurigheid van de coronacrisis en de lockdown vanaf medio december 2020. Het verlies van sociale contacten, verlies van dagbesteding of (vrijwilligers)werk, en het deels wegvallen van de zorg versterken het isolement en de onzekerheid. Vaak komt daar nog bij dat informele hulpbronnen (familie, vrienden) minder beschikbaar waren. “We hebben in het werkbezoek gesproken over het verschil tussen fysieke en geestelijke gezondheidszorg. Hoe groot het verschil is in budgetten en in prioriteit. Terwijl de impact en het lijden als het je overkomt, ook groot is. Net als de kosten voor de samenleving,“ aldus Marjan ter Avest.
 

Betere toekomst borgen in Deltaplan Mentale Gezondheid

Op de lange termijn is het belangrijk dat Nederland investeert in mentale gezondheid en in preventie. Bestaande prioriteiten zoals continuïteit van zorg, herstel en integrale ondersteuning op alle levensgebieden zijn nu alleen nog maar belangrijker geworden. Marjan ter Avest: “We hebben Koningin Máxima geïnformeerd over het Deltaplan Mentale Gezondheid dat we voorbereiden. Door aan de voorkant te investeren, voorkomen we leed aan de achterkant. De problemen met mentale gezondheid waren er al, maar zijn door corona vergroot. Dit is hét moment om het tij te keren.”

Meer nieuws