Landelijk schakelteam helpt gemeenten bij plannen voor mensen met verward gedrag

verwarde man op stoep flickr gelabeld hergebruik

Iedere gemeente moet voor oktober 2018 een eigen aanpak voor mensen met verward gedrag af hebben. Het Landelijk schakelteam (opvolger van het eerdere aanjaagteam) onder leiding van Onno Hoes gaat de gemeenten daarbij ondersteunen. Het schakelteam moet ook een verbinding vormen tussen de lokale aanpakken en het beleid van de rijksoverheid.

Het schakelteam wordt in december gepresenteerd. Zeker is in ieder geval dat een client- en familieervaringsdeskundige onderdeel uitmaken van dit team.

Inbreng cliënten en naasten

LPGGz/MIND zal de komende twee jaar flink blijven investeren in het onderwerp mensen met verward gedrag. Daarbij letten we vooral op drie dingen:

  1. Systematische inbreng van cliënt- en familieervaringsdeskundigheid zodat niet de systeemwereld maar de leefwereld van mensen om wie het gaat leidend blijft.
  2. Agenderen van belangrijke zaken voor cliënten en naasten in de lokale plannen van aanpak; bijvoorbeeld crisiskaart, respijt- of logeervoorziengen, menswaardig vervoer. En ook nagaan of die zaken echt gerealiseerd worden.
  3. Ruimte voor eigen initiatieven van cliënten- en familieorganisaties, zoals laagdrempelige inloopvoorzieningen,  clientondersteuning en  scholing- en ondersteuning voor naasrbetrokkenen. 
Meer nieuws