Manifest Werkcoalitie aangeboden

Hr2632InGesprekMinisterSZW

Oproep aan minister: verbeter de bestaanszekerheid van mensen met een beperking

Bied mensen met een beperking bestaanszekerheid en werk! Die oproep deed de Werkcoalitie woensdag 15 juni aan minister Schouten van armoedebeleid en participatie. De Werkcoalitie – bestaande uit Ieder(in), de Landelijke Cliëntenraad, FNV, VCP, CNV, Wij Staan Op!, MIND, Coalitie voor inclusie en Stichting studeren en werken op maat  -  overhandigde de minister daarvoor een manifest met vier voorstellen.

Uitzichtloos bestaan

Leden van de werkcoalitie en ervaringsdeskundigen spraken met minister Schouten over de uitzichtloze situatie waarin mensen met een beperking verkeren. Velen zitten vast in de Participatiewet zonder perspectief op een beter bestaan. Werken naast de uitkering leidt door ingewikkelde verrekeningen tot schulden en stress. En voor mensen met een medische urenbeperking is werken sowieso onvoldoende lonend. Daar komt nog bij dat de sociale werkvoorziening niet meer beschikbaar is voor werkzoekenden als de stap naar de arbeidsmarkt te groot is.

Namens MIND waren beleidsadviseur Thomas Pruijsen en een ervaringsdeskundige, lid van de werkgroep participatie, bij het gesprek aanwezig. Zij vertelde over haar situatie in de Wajong en hoe ze met haar hoge opleiding en een psychische beperking moeilijk een baan kan vinden. “De kwaliteit van jobcoaches laat nogal te wensen over en het is erg moeilijk om de juiste ondersteuning te ontvangen en een passende werkplek te vinden.”

Vier voorstellen om bestaanszekerheid te verbeteren

In het manifest dat is aangeboden, doet de Werkcoalitie (waaronder MIND) vier voorstellen om de bestaanszekerheid voor mensen met een beperking te verbeteren.

1. Maak een regeling voor mensen met een beperking die bestaanszekerheid biedt, met o.a. een hogere uitkering en zonder partner- en vermogenstoets 
 
2. Zorg dat iedereen met een beperking recht heeft op passende ondersteuning 

3. Bied een alternatief voor wie de stap naar de arbeidsmarkt te groot is. Laat mensen in sociale ontwikkelbedrijven ervaring opdoen  
 
4. Onderzoek veel beter hoe het mensen met een beperking mét en zonder baan vergaat. Zodat ze gerichter en beter kunnen worden ondersteund

Lees hier de volledige tekst van het manifest.

Meer nieuws