MIND: geen machtsspel over hoofden van patiënten heen

verwarde man op stoep flickr gelabeld hergebruik

MIND reageert geschokt op de berichtgeving van Emergis over een behandelstop voor mensen die bij Zilveren Kruis verzekerd zijn. Emergis is de enige grote ggz-instelling in Zeeland en dit betekent dat sommige behandelingen praktisch onbereikbaar worden voor deze verzekerden.

De reden voor de behandelstop is onenigheid tussen Emergis en Zilveren Kruis over de zorginkoop. Zorgaanbieder en zorgverzekeraar staan recht tegenover elkaar. Maar de werkelijke scheidslijn is die tussen zorgpartijen die een belangenstrijd voeren enerzijds en patiënten die daarvan het slachtoffer worden anderzijds. MIND vindt dit een beschamende vertoning. Aanbieders en verzekeraars moeten samenwerken om de toegang en kwaliteit van de zorg te waarborgen. Problemen rond zorginkoop moeten zij achter de schermen oplossen, patiënten mogen daar geen last van hebben. Tekenend voor de situatie in Zeeland is dat vorige week nog gesproken werd over een behandelstop per 1 oktober; gisteren werd bekend dat de behandelstop vandaag al ingaat. Mensen die zorg nodig hebben worden op deze manier pionnen in een machtsspel waar zij niet om gevraagd hebben.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft Emergis en Zilveren Kruis inmiddels ontboden om morgen tekst en uitleg te geven. MIND roept de NZa op om dan een oplossing te forceren waarbij de toegang tot zorg hersteld wordt. Inmiddels komen ook elders uit het land berichten over (dreigende) behandelstops. Dit gebeurt uitgerekend op een moment dat GGZ Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en MIND landelijk hebben afgesproken om de wachttijden in de ggz terug te dringen. MIND vraagt de brancheorganisaties om hun leden aan te spreken als zij het recht op zorg voor patiënten in de waagschaal stellen.

Mensen die door een behandelstop in problemen komen kunnen zich bij MIND melden via het Nationale Zorgnummer (0900 - 2356780). MIND zal dan helpen om hun zaak bij de zorgverzekeraar en de NZa onder de aandacht te brengen en het recht op zorg zo nodig af te dwingen.

Meer nieuws