MIND maakt zich zorgen om mensen met ernstige psychische aandoeningen die noodgedwongen naar de huisarts gaan

Huisarts Pixabay rechtenvrij

Op 3 maart schrijft de Telegraaf op de voorpagina over het feit dat steeds meer mensen met ernstige psychische aandoeningen noodgedwongen aankloppen bij de huisarts. Zij kunnen door de lange wachtlijsten in de specialistische geestelijke gezondheidszorg (ggz) nergens anders terecht. MIND maakt zich, net als de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) en de Nederlandse ggz, zorgen om deze mensen.

Uit de Telegraaf: “Al langer zijn de wachtlijsten in de ggz onderwerp van gesprek in Den Haag. Het Integraal Zorgakkoord (IZA) dat onlangs is ondertekend, moet de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg verkorten, door middel van betere samenwerking tussen zorgaanbieders, huisartsen en zorgverzekeraars. MIND is zeer sceptisch. Niemand zou nu eindverantwoordelijk zijn voor het terugdringen van de wachtlijsten.” MIND heeft om meerdere redenen het Integraal Zorgakkoord niet ondertekend

Mensen met minder zware problemen financieel interessanter

De Telegraaf vervolgt: “Vorig jaar groeiden de toch al flinke wachtlijsten nog verder toen meerdere ggz-aanbieders het aanbod van zeer complexe zorg afslankten of zelfs helemaal afstootten. Voor ggz-instellingen is het tegenwoordig financieel interessanter om zich te richten op patiënten met minder zware problemen. MIND: “Dat loont nog voor aanbieders. Maar die prikkel is gewoon niet goed. Omdat juist plekken voor mensen met zware problematiek zo hard nodig zijn.”

MIND gelooft niet dat het Integraal Zorgakkoord, dat onder meer zegt de wachttijden voor de ggz binnen vier jaar terug te willen dringen naar 5 weken, gaat werken. Zolang er niemand eindverantwoordelijk is, vrezen wij dat er niets verandert. Het laatste woord is hier nog niet over gezegd.

NB Lees ook het artikel “Integraal Zorgakkoord getekend zonder MIND, hoe verder” op onze site.

Meer nieuws