MIND onderschrijft aandacht voor knelpunten in de jeugd-ggz door ondertekenen petitie

portrait-2348583_960_720

MIND heeft de onlangs verschenen petitie ‘De Toekomt van de Jeugd GGZ’ ondertekend. Hiermee onderschrijft MIND de in de petitie benoemde knelpunten in de jeugd-ggz, waaronder wachtlijsten, gebrek aan deskundigheid in de wijkteams en ongelijkheid tussen gemeenten als het gaat om toegankelijkheid van jeugdhulp.

Naar echte oplossingen van knelpunten

Een andere financiering alléén is niet de oplossing. Jongeren en hun ouders zijn pas echt geholpen als we de huidige knelpunten benoemen en samen met de verantwoordelijke partijen tot concrete oplossingen komen. Dat betekent dat er op verantwoorde wijze voldoende passende zorg ingekocht moet worden door gemeenten, met daarbij oog voor hulp die regionaal ingekocht kan worden en specialistische vormen van jeugdhulp die bovenregionaal of landelijk ingekocht moeten worden. Minimale kwaliteitseisen zijn hierbij van belang, om de kwaliteit van jeugd-ggz te kunnen garanderen.

Daarnaast onderschrijft MIND de beweging naar de ‘voorkant’. Preventie, vroegsignalering en nazorg na behandeling zijn belangrijk om te voorkomen dat problemen bij kinderen en hun ouders escaleren. Hiervoor is ggz-expertise in de wijkteams een noodzakelijke randvoorwaarde. Dit vraagt veel van gemeenten, maar ook veranderingsbereidheid van ggz-aanbieders.
Het oplossen van wachtlijsten binnen de jeugd-ggz is een verantwoordelijkheid van rijk, gemeenten én aanbieders tezamen. Met de beschuldigende vinger naar elkaar wijzen leidt voor cliënten niet tot oplossingen. In tegendeel, ze worden van het kastje naar de muur gestuurd. Het verhaal van Emma is daar een schrijnend voorbeeld van. 

MIND laat niet toe dat staatssecretaris van Rijn de serieuze problemen in de jeugd-ggz blijft bagatelliseren. We hopen dat deze petitie, samen met het spoeddebat van vanavond over de hulp aan suïcidale tieners en Last Man Standing, de actie van MIND tegen wachtlijsten, leidt tot concrete actie waar kinderen, jongeren en ouders direct mee geholpen zijn. MIND blijft zich onvermoeibaar inzetten om dat te bereiken. 

Lees ook:

Meer nieuws