MIND Poëziewedstrijd: Openup en dicht mee!

Gedicht schrijven

Schrijven, dichten, spelen met taal: het is voor velen een heerlijke bezigheid. En vaak is het ook heel heilzaam en helend. Een mooi gedicht kan veel mensen troost bieden. Het brengt ontroering, een lach of een traan teweeg. Het kan nét die gevoelige snaar raken door een originele invalshoek, een bijzondere woordkeus of ritme en rijm in de regels. 

Wij willen graag een stem geven aan al die creatieve minds die er in ons land zijn! En daarom starten we tijdens de Week van de Psychiatrie (19-23 maart) de MIND Poëziewedstrijd met als motto 'Openup en dicht mee!' Dus ben jij gek op poëzie en schrijf je zelf ook wel eens een gedicht? Lees dan snel de voorwaarden voor deelname hieronder en stuur je gedicht in!
 

Voorwaarden voor deelname

Voor wie?
Iedereen van 14 tot 114 jaar woonachtig in Nederland kan deelnemen aan de wedstrijd. 

Gedichten en thema
Het thema van de dichtwedstrijd is #openup: durf open te zijn over psychische klachten en aandoeningen. Dit thema mag je breed opvatten. Je zou bijvoorbeeld kunnen dichten over jouw persoonlijke ervaringen met psychische klachten (of die van een partner, familielid of vriend). Over hoe je je voelt, of hoe je je zou willen voelen, over dingen waar je blij van wordt, of juist niet. Of over de weg naar herstel, de uitdagingen waar je mee te maken hebt, of over (psychische) gezondheid(szorg) in het algemeen. Het woord is aan jou! Je mag per deelnemer maximaal twee gedichten insturen. Elk gedicht is niet meer dan 30 regels (inclusief witregels) en exclusief titel. Gedichten moeten door jezelf zijn geschreven en ze mogen niet eerder ingestuurd zijn voor wedstrijden of gepubliceerd zijn in boeken of tijdschriften, ook niet in eigen beheer. (Maar als je het gedicht al eerder hebt geschreven en alleen een keer op je eigen blog hebt geplaatst of op je eigen Facebookpagina, dan is dat geen probleem.)

Taal, stijl en spelling
Gedichten moeten in het Nederlands geschreven zijn. Vertalingen van gedichten of teksten van andere schrijvers/dichters zijn niet toegestaan. De stijl bepaal je zelf; qua spelling houden wij graag de gebruikelijke standaardspelling aan. Spelfouten in gedichten zullen wij corrigeren, tenzij overduidelijk is dat een foutieve spelling bedoeld is en een wezenlijk onderdeel uitmaakt van de inhoud van het gedicht. Bij twijfelgevallen zullen wij contact met je opnemen.

Inzendperiode en aanleverwijze
De wedstrijd begint op 20 maart 2018 en eindigt op 20 mei 2018. Gedichten (maximaal 2 per deelnemer) kunnen uitsluitend per mail worden ingezonden naar communicatie@wijzijnmind.nl. Ook vragen over de wedstrijd kunnen via dit mailadres worden gesteld. Contactpersoon voor deze dichtwedstrijd is Nynke Geertsma, communicatieadviseur bij MIND.
Een gedicht dient aangeleverd te worden in een Word-bestand (dus geen pdf). Op het blad waarop het gedicht staat, zet je in de linker bovenhoek de volgende gegevens:

  • Voornaam en achternaam deelnemer: ...
  • Ben je zelf patiënt/cliënt of ben je een naaste/familielid? ...
  • Woonplaats: ...
  • E-mailadres: …
  • Leeftijd: …
     

Copyright en jurering wedstrijd
Deelnemers aan de poëziewedstrijd houden het copyright op hun eigen gedicht. Wel is het zo dat ingezonden gedichten niet vóór de bekendmaking van de winnaars gepubliceerd mogen worden door de deelnemers. De jury, o.a. bestaande uit (ervarings)deskundige poëziekenners en schrijvers/dichters, kiest in de zomermaanden uit alle gedichten de vijf beste. Op deze vijf genomineerde gedichten kan in september worden gestemd door iedereen die dat wil. De uitslag van de stemming bepaalt de uiteindelijke winnaar.

Bekendmaking winnaar en publicatie gedichten
De winnaar ontvangt een mooie prijs en mag samen met de andere genomineerden optreden tijdens het Open MIND-festival in november. MIND heeft na het bekendmaken van de winnaar de mogelijkheid om (alle of een selectie van de) ingezonden gedichten te publiceren, bijvoorbeeld als ‘gedicht van de week’ of eventueel in een bundel (alleen bij voldoende deelnemers). Van elke dichter zal bij publicatie van het gedicht de voor- en achternaam en leeftijd worden geplaatst. Iedereen die meedoet aan de wedstrijd, is zich ervan bewust dat zijn/haar naam en gedicht gepubliceerd kunnen worden. Als je dat niet wilt, is deelnemen aan deze wedstrijd niet mogelijk. 

 

Meer nieuws