MIND pleit voor betere rechtspositie cliënten bij eerste Kamer

Jonge vrouw met schaduw Pixabay

Gisteren was er een deskundigenbijeenkomst in de Eerste Kamer over de Wet verplichte ggz (Wvggz), de Wet Zorg en Dwang en de Wet forensische zorg. Hierin gaat het onder andere over dwangopnames, fixatie en separatie. MIND is kritisch over de Wet verplichte ggz. Een belangrijke doelstelling van de wet was om de rechtspositie van de betrokkene te versterken, maar met het verwijderen van de multidisciplinaire commissie en het niet honoreren van wilsbekwaam verzet maakt deze nieuwe wet zijn belofte niet waar.

Een groot deel van de mensen houdt een traumatische ervaring aan dwangmaatregelen. MIND verwacht dan ook enorm veel inzet van zorgaanbieders om de bekende alternatieven die voor vormen van dwangzorg bestaan, toe te passen en dwang te voorkomen. Ook van de overheid verwachten wij veel van haar belofte dat de nieuwe wet meer gericht is op het voorkomen van verplichte zorg en het kiezen voor minder dwang. Er moet genoeg zorg en hulp (aan huis) beschikbaar zijn en er moet een einde komen aan de lange wachtlijsten.

Meer informatie
MIND Position paper Wvggz

Meer nieuws