MIND roept op werk te maken van wachtlijsten jongeren

Ojk - Nieuw Gezin

Aanstaande donderdag vergadert de Vaste Kamercommissie VWS over de zorg en hulp aan kinderen en jongeren. MIND roept de staatssecretaris, gemeenten én aanbieders  in een brandbrief op om meer belang te hechten aan de directe knelpunten van jeugd en ouders en deze concreet en voortvarend op te pakken. 

Aanspreekpunt die doorbraak kan forceren

Uit het rapport van het Nederlands Jeugdinstituut van 4 mei dit jaar blijkt dat het toezicht op wachtlijsten en het pro-actief terugdringen van de wachtlijsten in de jeugd-ggz te wensen overlaat: er is geen toezichthouder, geen overzicht en niemand voelt zich probleemeigenaar. Kinderen en jongeren met autisme, eetstoornissen en persoonlijkheidsproblematiek moeten soms een jaar wachten op zorg. Met name voor deze kinderen is het heel belangrijk dat er in elke gemeente een aanspreekpunt met ‘doorzettingsmacht’ beschikbaar is: iemand die een doorbraak kan forceren voor kinderen en ouders die met hun hulpvraag vastlopen.

Afspraak op papier?

Eerder is afgesproken dat per 1 januari 2017 bij elke gemeente een doorzettingsmacht beschikbaar zou zijn voor ouders en kinderen. Hiervoor is een handreiking voor gemeenten gemaakt. Maar dit is nog lang niet in alle gemeenten geregeld. Hiermee lijkt het vooral een mooie afspraak op papier te zijn. In de praktijk blijven kinderen en ouders in de kou staan.

Meer nieuws