MIND Us in gesprek over sporten en mentale gezondheid

WB_Gouda_1403

Sporten is voor veel jongeren een belangrijke vrijetijdsbesteding en veel jongeren zien (top)sporters als rolmodellen. Ze kunnen jongeren inspireren en het goede voorbeeld geven door te spreken over hun eigen ervaringen met ups en downs in het leven. Bovendien draagt – op gezonde wijze – bewegen en sporten, positief bij aan je mentale gezondheid. Daarom bracht Hare Majesteit Koningin Máxima, erevoorzitter van MIND Us, op 14 maart een werkbezoek dat in het teken stond van de invloed van sport op de mentale gezondheid van jongeren. Het werkbezoek vond plaats bij scholengemeenschap De Goudse Waarden in Gouda.  

Rolmodellen uit de (top)sport

Koningin Máxima sprak met jongeren, sportorganisaties en wetenschappers. In die gesprekken werd dieper ingegaan op de rol die coaches en begeleiders spelen als gesprekspartner voor jongeren. Zij gaven aan dat zij vaak in een vroeg stadium mentale problemen bij hun sporters signaleren. Vanuit wetenschappelijk oogpunt werd toegelicht wat sporten doet voor je mentale gezondheid. Ook werd duidelijk gemaakt door jongeren en enkele voormalige topsporters wat de kracht van rolmodellen uit de (top)sport kan zijn; hoe gaan zij om met mentale problemen en hoe maken ze die bespreekbaar? Vertegenwoordigers van de initiatieven Play Mental en Vitesse Vitaal namen daarin het voortouw.  

Gezond balletje trappen

MIND Us werkt vanuit de drie leefwerelden van jongeren. Sporten en bewegen vallen in het belangrijke leefgebied ‘wijk en vrije tijd’; van topsport tot gewoon met vrienden en jongerenwerkers een balletje trappen op een sportveld. Directeur van MIND Us Frederieke Vriends: “MIND Us wil jongeren helpen grip te krijgen op hun mentale gezondheid, zodat zij zich veerkrachtig kunnen ontwikkelen en hulp weten te vinden als dat nodig is. Sporten levert ontspanning op, maar leert jongeren ook samen te werken en om te gaan met tegenslag.” Er is ook een keerzijde: “Helaas ervaren jongeren vanuit de sport ook veel prestatiedruk. Juist als ook rolmodellen zich hierover uitspreken en kwetsbaar zijn over hun eigen mentale gezondheid, kunnen we daarmee heel erg veel jongeren inspireren.”

MIND Us

Lees het hele bericht over het werkbezoek op de site van MIND Us. Stichting MIND Us creëert samen met onder meer jongeren, beleidsmakers, ondernemers en wetenschappers een podium waar jongeren zich gezien en gehoord voelen. Door samenwerking tussen bestaande organisaties te bevorderen, (vernieuwende) initiatieven te stimuleren en de aandacht voor mentale gezondheid onder jongeren te vergroten. MIND Us is met (inhoudelijke en financiële) steun van Stichting MIND tot stand gekomen en vanuit dit gezamenlijke fundament wordt ook in de uitvoering nauw samengewerkt.

Lees hier verder op onze site over tips en de relatie tussen bewegen en mentale gezondheid.

WB_Gouda_1403 (2)
Meer nieuws