MIND vraagt extra aandacht voor knelpunten kinderen en ouders bij Jeugdhulp

bellen blazen kind pixabay gelabeld hergebruik

De Transitie Autoriteit Jeugd vraagt aandacht voor een aantal knelpunten in de Jeugdhulp, waaronder de administratieve rompslomp en financiële problemen bij jeugdhulpaanbieders. MIND pleit voor extra aandacht voor zaken die jongeren en ouders direct raken, zoals de maandenlange wachtlijsten.

Knelpunten Jeugdhulp

In 2015 zijn taken op het gebied van jeugdhulp overgegaan naar gemeenten. Deze overgang verloopt nog niet vlekkeloos. In de derde jaarrapportage van de Transitie Autoriteit Jeugd worden diverse knelpunten genoemd. De Autoriteit vraagt onder andere aandacht voor de administratieve rompslomp en financiële problemen bij jeugdhulpaanbieders en het behoud van specialistische jeugdhulp voor kinderen met complexe problematiek.

Concrete maatregelen voor knelpunten jongeren en ouders

Hoewel de rapportage belangrijke knelpunten blootlegt en daarbij ook aandacht vraagt voor de positie van jongeren en ouders, ligt het zwaartepunt vooral op de knelpunten die aanbieders ervaren. Vanuit de kerntaak van de Transitie Autoriteit Jeugd is dit te begrijpen. Zij moet ervoor zorgen dat kinderen en ouders kunnen rekenen op continuïteit van zorg, onder andere door te voorkomen dat aanbieders die belangrijke vormen van jeugdhulp bieden omvallen. Daar zijn kinderen en ouders ook bij gebaat. Toch wil MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid pleiten voor meer balans als het gaat om het belang dat aan bepaalde knelpunten wordt gehecht. Voor de knelpunten die instellingen ervaren worden concrete maatregelen genomen. Maar voor zaken die jongeren en ouders direct raken, zoals maandenlange wachtlijsten, gebrek aan doorzettingsmacht bij vastlopende hulpverlening en geen stem hebben in de het gemeentelijk beleid rondom jeugdhulp, ontbreken die concrete maatregelen vooralsnog.

MIND Landelijk Platform wil rijk, gemeenten én aanbieders daarom oproepen om meer belang te hechten aan de directe knelpunten van jeugd en ouders en deze net zo voortvarend op te pakken.

Meer nieuws