MIND zeer verontwaardigd over nieuw uitstel Wlz-besluit

wachten

Staatssecretaris Van Rijn wil geen besluit meer nemen over toegang tot de Wet langdurende zorg (Wlz) voor ggz-cliënten. Hij laat dit over aan het volgend kabinet. MIND is zeer verontwaardigd over dit nieuwe uitstel. De bewindslieden van VWS laten opnieuw de zwaarste groep ggz-cliënten in de kou staan. Deze cliënten moeten nog eens minimaal twee jaar wachten tot zij toegang krijgen tot de zorg die bij hen past. In de tussentijd blijven ze afhankelijk van gemeenten die allemaal hun eigen beleid voeren en vaak de kennis niet hebben om deze doelgroep goed te helpen. Het gaat om 12.000 tot 16.000 van de meest kwetsbare mensen in onze samenleving die een beschermde woonomgeving en 24 uurs nabije zorg nodig hebben.

Al in februari 2014 heeft een brede meerderheid in de Tweede Kamer de motie Bergkamp-Keijzer aangenomen, waarin gevraagd werd de toegang van ggz-cliënten tot de Wlz te regelen. Sindsdien laat besluitvorming door de Minister en Staatssecretaris op zich wachten. Er werd getreuzeld met het starten van advies- en onderzoekstrajecten, en als het advies of onderzoeksrapport er lag duurde het maandenlang voordat de volgende stap gezet werd. Cliënt- en familieorganisaties, brancheorganisaties, de VNG en kort geleden nog de NZa hebben vergeefs aangedrongen op snellere besluitvorming. Staatssecretaris Van Rijn verwijst nu in zijn brief aan de Tweede Kamer naar de demissionaire status van het kabinet. De Tweede Kamer heeft dit onderwerp evenwel juist niet controversieel verklaard! MIND doet daarom een oproep aan alle kamerfracties om de rug recht te houden en besluitvorming voor het zomerreces te forceren. De toegang van ggz-cliënten tot de Wlz staat vanmiddag op de kameragenda in een algemeen overleg over pakketbeheer.

Wanneer besluitvorming opnieuw wordt uitgesteld, wil MIND onderzoeken of een snelle toegang tot de Wlz eventueel langs juridische weg kan worden afgedwongen. In Nederland blijft anders een zeer kwetsbare groep cliënten uitgesloten van het recht op langdurige zorg, alleen omdat zij het etiket 'psychiatrische grondslag' hebben.

Meer nieuws