Reactie MIND op 'Agenda voor de Jeugd'

Meisje afwachtend pixabay gelabeld hergebruik

Vandaag is de Agenda voor de jeugd overhandigd aan Kinderombudsvrouw en voorzitter van de SER Mariëtte Hamer, en aangeboden aan woordvoerders van de Tweede Kamer. Jeugdpoort, een netwerk van branche- en beroepsorganisaties binnen de jeugdhulp, heeft deze Agenda opgesteld. MIND heeft in dit traject nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de implementatie van de Doorzettingsmacht Jeugd.

Alle Jeugdpoort-organisaties omarmen en onderschrijven dit in de Agenda voor de jeugd. De urgentie is ook hoog: veel kinderen en jongeren met complexe psychische problematiek krijgen nog steeds niet op tijd zorg, worden van het kastje naar de muur gestuurd, en hebben met lange wachtlijsten te maken oplopend van een half jaar tot een jaar.

Marjan ter Avest, directeur MIND, spreekt de nadrukkelijke wens uit dat de partijen werk van de Agenda voor de Jeugd voortvarend aan de slag gaan met een betere toeleiding naar jeugd-ggz. Ook moet voor ouders in iedere gemeente duidelijk zijn welk telefoonnummer zij in die gemeente kunnen bellen als ze dringend hulp nodig hebben van de Doorzettingsmacht Jeugd.

Meer informatie staat vermeld in de handreiking voor gemeenten

Doorzettingsmacht Jeugd

Iedere gemeente moet per 1 januari 2017 over een Doorzettingsmacht Jeugd beschikken die kinderen of jongeren met complexe zorgvragen helpt om de zorg geregeld te krijgen. Zij lopen vaak vast met hun zorgvragen door lange wachtlijsten of een slechte doorverwijzing in het voortraject. Kinderen en hun ouders ervaren pas een verbetering van de situatie als we daadwerkelijk in actie komen. Dat gebeurt alleen als alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen. MIND houdt hiervoor vinger aan de pols en roept de Kamerleden op hetzelfde te doen. Afgelopen jaar heeft MIND zich hard gemaakt voor het instellen van een functionaris met doorzettingsmacht die kinderen met een complexe hulpvraag en bij stagnerende hulpverlening moet helpen door direct de nodige zorg in te zetten. Per 1 januari 2017 moeten gemeenten deze Doorzettingsmacht hebben gerealiseerd. Dit lijkt nog niet overal het geval. Ook daar is aandacht voor in de Agenda.

Meer nieuws