Meld misstanden op eerste hulp na zelfbeschadiging

Jonge vrouw kijkt somber Pexels

Vandaag (1 maart 2017) is het Self-Injury Awareness Day (SIAD), een dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor zelfbeschadiging. Jaarlijks komen in Nederland rond de 15.000 mensen die zichzelf beschadigen terecht op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis. Een aantal van hen geeft aan dat zij minder adequate hulp krijgen “omdat ze het zichzelf hebben aangedaan”. Stichting Zelfbeschadiging en MIND schrikken hiervan en trekken aan de bel. Ze roepen mensen op misstanden te melden bij het Nationaal Zorgnummer.

Zelfbeschadiging is het opzettelijk beschadigen van lichaamsweefsel zonder de intentie om een einde aan het leven te maken. Helaas wordt in ziekenhuizen lang niet altijd de juiste hulp geboden aan mensen die zichzelf beschadigen. Onverdoofd hechten en mensen extra lang laten wachten, het zijn slechts enkele voorbeelden van niet-passende hulp aan deze kwetsbare groep mensen. Dit jaar grijpen Stichting Zelfbeschadiging en MIND SIAD aan om aandacht te vragen voor dit probleem.

15.000 mensen op de spoedeisende hulp

In Nederland bezoeken jaarlijks 15.000 mensen de spoedeisende hulp (SEH) als gevolg van zelfbeschadiging (Veiligheid.nl, 2017), waarbij opvalt dat er een piek is bij jongeren van 20-24 jaar en volwassenen van 40-44 jaar. Het gaat  om 9.500 mensen die zichzelf hadden vergiftigd en 5.500 mensen met wonden op armen, polsen, benen en romp. Voor de personen die zichzelf hadden vergiftigd volgt veelal een ziekenhuisopname, terwijl dit bij wonden op het lichaam vaak niet het geval is. Dan is behandeling op de SEH volgens de professionele standaard voldoende.

Ervaringen in de zorg

Vaak is het voor de persoon die zichzelf beschadigd heeft een grote stap om hulp te zoeken voor zijn/haar verwondingen. Stichting Zelfbeschadiging hoort regelmatig dat lotgenoten niet goed behandeld worden op de SEH. Woordvoerder Arnold Reyneveld: “Zo worden mensen weggestuurd met de opmerking "Kom morgen maar terug als we wél tijd voor je hebben". Of worden mensen niet verdoofd bij het hechten van wonden met opmerkingen als “Misschien leer je het zo wel af om jezelf te beschadigen". Het resultaat is dat kwetsbare mensen niet meer de (spoed)zorg zoeken die zij nodig hebben en zelf hun wonden gaan verbinden, met alle gevolgen van dien.”

YouTube videos worden niet getoond omdat je social media cookies uitgeschakeld heb. Bekijk hier de video op YouTube of pas hier je Cookie instellingen aan.

Meldactie

Stichting Zelfbeschadiging en MIND starten een meldactie omdat Stichting Zelfbeschadiging diverse signalen binnenkrijgt van onverdoofd hechten en een afwijzende houding door hulpverleners op de spoedeisende hulp. Reyneveld: “Er zijn helaas geen harde cijfers van dit wangedrag onder hulpverleners, wier primaire taak is om te zorgen voor zieken, gezondheid te bevorderen en lijden te verlichten, waarbij ze het belang van de patiënt vooropstellen en met respect voor hun opvattingen handelen.”

Meld je ervaringen

Meld jouw ervaringen met de spoedeisende hulp, zodat MIND en Stichting Zelfbeschadiging met cijfers om tafel kunnen met beroepsverenigingen en andere gesprekspartners:

Vul direct de vragenlijst in of bel met het Nationale Zorgnummer (0900-2356780)

Meer nieuws