Uitkomsten MIND Young Design Day

IMG_5449 (1)

Op 30 november vond de MIND Young Design Day plaats in het stadion van FC Utrecht. Hier bespraken 30 jongeren wat zij de komende 10 jaar nodig hebben voor hun mentale gezondheid. Dit ging over drie thema’s: onderwijs, eigen omgeving & vrije tijd en social media. De meest opvallende uitkomsten in woord en beeld.

Onderwijs

School moet er meer zijn voor je persoonlijke ontwikkeling. Er is veel stress om te moeten presteren. Verander het verschil in hoog en laag schoolniveau naar doeners en denkers. Docenten moeten getraind worden in luisteren en spreken over mentale gezondheid en scholieren moeten meer ruimte krijgen om met leeftijdsgenoten te praten. Dit alles in begrijpelijke taal die bij jongeren aansluit.

Eigen omgeving & vrije tijd

Mind_26nov2021_eigenomgeving&vrijetijd3

Huiswerk, sport, tot de beste willen behoren, zorgt voor veel prestatiedruk. Er is te weinig ruimte om te focussen op eigen ontwikkeling. Studieschuld zorgt voor stress en het taboe op mentale gezondheid is nog te groot. Pas het taalgebruik aan door te spreken over zelfontwikkeling in plaats van stoornis of klachten. Neem toetsen niet als maatstaf en verhoog het plezier in kennis vergaren.

Social Media

Er ligt op social media teveel nadruk op het ’perfecte leven’ waardoor het moeilijk is om een eigen identiteit te behouden. Social media zou juist moeten bijdragen aan bespreekbaarheid van mentale gezondheid. Belangrijk om jongeren en ouders te leren hoe je ermee om moet gaan, bijvoorbeeld door een tijdslimiet of filters toe te passen. Ook de kanalen zelf moeten hun verantwoordelijkheid nemen.

De uitkomsten van de Design Day gaat MIND als fundament gebruiken voor een nader uit te werken jongeren programma voor de komende tien jaar.

Lees hier het hele verslag van de Design Day.

Meer nieuws