Verkiezingsenquête: patiënten en cliënten krijgen geen passende zorg

Enquete PNGGET gelabeld hergebruik

Aan de “Enquete Verkiezingen 2017” die op 16 januari 2017 is uitgebracht deden meer dan 10.000 mensen mee. Cliënten en patiënten krijgen geen passende zorg en hulp, dat vindt 4 op de 5. Voornamelijk voor mensen met een psychische aandoening of verstandelijke beperking is de zorg onvoldoende passend. Mensen geven aan dat er onvoldoende naar hen wordt geluisterd wordt en dat ze onvoldoende kunnen meebeslissen over de zorg en hulp die nodig is. Negen van de tien mensen geven daarnaast ook aan dat ze willen meepraten met verzekeraars, gemeenten en aanbieders om de zorg te verbeteren, maar slechts 2 op de 10 krijgt die mogelijkheid. De enquete ‘Verkiezingen 2017’ is een initiatief van het Landelijk Platform GGz/MIND, Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(In). De resultaten worden besproken tijdens het Verkiezingsdebat dat de drie patiënten- en gehandicaptenorganisaties op maandag 16 januari organiseren in de Jaarbeurs in Utrecht.

Drie op de tien ziet af van zorg vanwege kosten

Op de vraag ‘Wat zou u doen als u minister-president was?’, antwoordt een kwart dat zij het eigen risico en de eigen bijdragen zouden verlagen. Uit de meldactie blijkt dat 3 op de 10 mensen afzien van zorg vanwege de kosten. Zij halen bijvoorbeeld hun medicijnen niet op, gaan niet naar de specialist, stoppen met dagbesteding of maken geen gebruik meer van jeugdhulp. Met als gevolg dat mensen uit beeld raken en klachten verergeren. Voor 4 op de 5 mensen sluiten de zorg en ondersteuning die zij krijgen niet aan op hun zorgvraag. Dat geldt vooral voor mensen die met meerdere wetten te maken hebben en/of met een combinatie van psychisch en lichamelijke problemen. Gemeenten, zorgaanbieders en verzekeraars denken onvoldoende vanuit de cliënt, hierdoor is lastig voor cliënten om hun zorg en hulp goed georganiseerd te krijgen.

Verkiezingsdebat

Tijdens het Verkiezingsdebat dat op maandag 16 januari a.s. in de Jaarbeurs in Utrecht plaats vindt, zullen Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(In) en het Landelijk Platform GGz/MIND een nadrukkelijk beroep doen op Tweede Kamerleden om met concrete oplossingen te komen. Voor kinderen en jongeren, voor volwassenen en ouderen.

Knelpunten in de zorg: Passende zorg

YouTube videos worden niet getoond omdat je social media cookies uitgeschakeld heb. Bekijk hier de video op YouTube of pas hier je Cookie instellingen aan.

Knelpunten in de zorg: Inspraak en zeggenschap

YouTube videos worden niet getoond omdat je social media cookies uitgeschakeld heb. Bekijk hier de video op YouTube of pas hier je Cookie instellingen aan.

Knelpunten in de zorg: betaalbaarheid en toegankelijkheid

YouTube videos worden niet getoond omdat je social media cookies uitgeschakeld heb. Bekijk hier de video op YouTube of pas hier je Cookie instellingen aan.
Meer nieuws