Vind snel een behandelaar met kiezenindeggz.nl

kiezenindeggz-logo

Snel wachttijden, reisafstand en vergoeding in beeld

MIND lanceert vandaag samen met Zorgverzekeraars Nederland (ZN), het ministerie van VWS en de ggz-sector de website kiezenindeggz.nl. Met deze website kun je gemakkelijk op zoek naar een psychiater of psycholoog in de buurt. Je vindt er informatie over onder meer wachttijden en de vergoeding voor een behandeling. De website moet helpen om mensen die op zoek zijn naar therapie meer inzicht en houvast te bieden en de transparantie van de geestelijke gezondheidszorg te vergroten.

Wachttijden aanpakken

Uit rapportages van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ) blijken de wachttijden voor autisme, traumabehandelingen, persoonlijkheidsstoornissen en voor mensen met een combinatie van een licht verstandelijke beperking en een psychische aandoening nog steeds veel te lang. Staatssecretaris Paul Blokhuis van het ministerie van VWS zegt hierover: “De website maakt mensen sterker in hun zoektocht naar zorg en geeft ze informatie over wachttijden en aanbod per behandelaar, waardoor ze beter in gesprek kunnen gaan met bijvoorbeeld hun verwijzer. Het is heel naar als iemand in geestelijke nood maanden op een behandeling moet wachten. Lang wachten betekent dat de problemen zich opstapelen; baanverlies, schulden, relatieproblemen. Betere communicatie en informatie over de wachttijden is ontzettend belangrijk. MIND heeft zich daar erg voor ingezet! Dat heeft geleid tot de site kiezenindeggz.nl.” De NZA zal er op toezien dat alle zorgaanbieders actuele wachttijdgegevens blijven aanleveren, aldus het ministerie van VWS. De IGJ kondigde eerder ook aan ggz-instellingen voortaan mede te beoordelen op hun inspanningen om wachttijden te beperken.

“Met deze website wordt het gemakkelijker om een ggz-aanbieder te vinden die plek heeft en dat is voor patiënten en naasten een stap in de goede richting”, zegt MIND-directeur Marjan ter Avest.  “Wel blijft de urgentie onverminderd hoog om de lange wachttijden in bepaalde regio’s terug te brengen naar een acceptabel niveau, want dit proces duurt echt veel te lang”. Petra van Holst, algemeen directeur van ZN: “Het is voor patiënten en zorgverzekeraars essentieel om inzicht te hebben in actuele wachttijden. Een goed beeld van wachttijden helpt om wachtlijsten effectief aan te pakken. Met deze nieuwe website zetten we samen een stap vooruit. Daar waar de wachttijd langer is dan aanvaardbaar, blijven zorgverzekeraars zich met zorgbemiddeling inspannen om hun verzekerden te helpen.”

Meer nieuws