Nieuwsberichten

Jongeren INC: subsidiecall op het gebied van werk
Jongeren INC, het nieuwe programma van FNO, is op 1 januari 2020 van start gegaan. Jongeren INC heeft de missie dat jongeren met een chronische aandoening...
MIND Platform
Suïcide onder jongeren: complexe oorzaken, complexe oplossingen
Voor het eerst is in Nederland diepgaand onderzoek verricht naar zelfdoding door jongeren onder 20 jaar. Uit de resultaten blijkt dat jongeren met meerdere...
MIND Platform
Wet Langdurige zorg komt nu snel dichterbij
Ggz-cliënten met een blijvende, intensieve zorgvraag kunnen vanaf 2021 aanspraak maken op de Wet langdurige zorg (Wlz). De voorbereidingen daarvoor zijn...
MIND Platform
Onafhankelijke cliëntondersteuning krijgt nieuwe impuls
Het Ministerie van VWS nodigt 20 nieuwe koplopergemeenten (deze staan in dit document beschreven) uit om vóór 7 februari een plan in te dienen om de functie...
MIND Platform
Nog geen einde aan lange wachttijden
Er komt nog geen einde aan de lange wachttijden in de ggz. Vlak voor kerstmis stuurde staatssecretaris Blokhuis nieuwe cijfers naar de Tweede Kamer. Daaruit...
MIND Platform
Noodmaatregelen dakloze mensen
Het laatste debat van 2019 in de Tweede Kamer gaat over maatschappelijke opvang en beschermd wonen. In augustus 2019 berichtte het CBS dat Nederland een...
MIND Platform
Openingstijden MIND Korrelatie tijdens de feestdagen
Tijdens de feestdagen heeft MIND Korrelatie gewijzigde openingstijden. Wij zijn niet bereikbaar op: 25 december (1e Kerstdag) 26 december (2e Kerstdag) 1...
MIND Korrelatie
Wat helpt bij depressie en somberheid?
Hoe zorgen mensen met depressieve klachten ervoor dat ze daar zo min mogelijk last van hebben? Welke tips geven familieleden en naasten? Wat zijn volgens...
MIND Platform
In herinnering: Hans Lagemaat
Onze fijne collega Hans Lagemaat is overleden. Hans werkte sinds maart 2016 bij MIND en zijn voorganger Fonds Psychische Gezondheid als allround medewerker...
Serie Eetstoornissen: Maskers Af winnaar MIND Antonie Kamerling Award 2019
Foto: Ruud van der Graaf/MIND De serie Eetstoornissen: Maskers Af van Jessica Villerius is de winnaar van de derde editie van de MIND Antonie Kamerling...
Patiëntenstop Parnassia voor VGZ-verzekerden opgeheven
Vrijdag 6 december kondigde GGZ-instelling Parnassia een patiëntenstop aan voor VGZ-verzekerden. Op 10 december berichtte de Nederlandse Zorgautoriteit...
MIND Platform
Patiëntenstop Parnassia voor VGZ-verzekerden opgeheven
Vrijdag 6 december kondigde GGZ-instelling Parnassia een patiëntenstop aan voor VGZ-verzekerden. Op 10 december berichtte de Nederlandse Zorgautoriteit...