Nieuwsberichten

Gedeeltelijk succes in debat Participatiewet
Op maandag 27 juni jl. is een uitgebreid Kamerdebat gevoerd over de kabinetsagenda ‘Breed Offensief’ en de Participatiewet. Vanuit MIND is hier inbreng...
MIND Platform
Kamer maakt zich zorgen over stapeling van zorgkosten
Op woensdag 29 juni debatteerde de Vaste Kamercommissie VWS over de Zorgverzekeringswet en de stapeling van zorgkosten.  Op de agenda van het commissiedebat...
MIND Platform
Huisvestingdebat: meer passende woningen voor kwetsbare groepen
Het Rijk moet gemeenten, woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties meer ondersteunen bij het realiseren van betaalbare en passende huisvesting...
MIND Platform
Nieuw! Aandacht voor Angst
Heb jij angstklachten, ben je naaste van iemand met angstklachten of zou je meer willen weten over dit onderwerp vanuit bijvoorbeeld je werk of studie?...
Kandidaten gezocht voor de STAIRS-studie
Het leven na een depressie is niet automatisch een leven zonder depressie.  Ook als een depressie – na behandeling – een stuk minder aanwezig is,...
MIND Blue
Aanbevelingen voor diagnostiek in kwaliteitsstandaard
Kwaliteitsstandaarden bieden algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen....
MIND Platform
Nieuwe generieke module Ervaringsdeskundigheid
Ervaringsdeskundigheid wordt steeds vaker beroepsmatig ingezet binnen zorg en welzijn. Een mooie ontwikkeling. Maar het is niet altijd duidelijk wat er...
MIND Platform
Tips voor als iemand in je omgeving een bipolaire stoornis heeft
Mensen met een bipolaire stoornis ervaren afwisselend manische en depressieve perioden. Tijdens de manische perioden zijn ze opvallend opgewekt en/of...
Oproep samen met de Nederlandse ggz over tekorten ggz-personeel
Een verder oplopend tekort aan arbeidskrachten in de ggz dwingt de minister om de uitvoering en aansturing van de ggz onder de loep te nemen. Dat schrijven...
MIND Platform
Laat zorgverzekeraars eerder contracten met aanbieders afsluiten
Op woensdag 29 juni debatteert de Vaste Kamercommissie VWS over de Zorgverzekeringswet en eigen bijdrage in de zorg. MIND vraagt in haar brief aan de...
MIND Platform
Ministerie van VWS bezoekt MIND Korrelatie
Woensdag 22 juni bracht een delegatie van het Ministerie van VWS (Volksgezondheid, Wetenschap en Sport) een werkbezoek aan onze hulplijn MIND Korrelatie....
MIND Korrelatie
Input MIND voor Kameroverleg Participatiewet
Ruim 400.000 mensen vallen onder de zogeheten Participatiewet. De Participatiewet heeft als doel zoveel mogelijk mensen naar werk toe te leiden, met name...
MIND Platform