Nieuwsberichten

Twee nieuwe leden bij MIND Landelijk Platform
De leden van MIND Landelijk Platform verwelkomen Anoiksis en Stichting Gilles de la Tourette als nieuwe leden bij de vereniging. Tijdens de ALV op 29 september...
MIND Platform
Vergeet kwetsbare patiënt niet bij coronavaccin
Wij willen dat mensen met een beperking, chronische aandoening of een verhoogd gezondheidsrisico, net als mensen uit de zorg, onderwijs en andere vitale...
MIND Platform
Voorstel Jeugdwet een mogelijke stap in de goede richting
Begin september heeft MIND samen met haar achterban gereageerd op het voorstel voor herziening van de Jeugdwet die sinds de invoering in 2015 leidde tot...
MIND Platform
5 oktober #ikbenopen: doe mee en deel!
Op maandag 5 oktober 2020 is de #ikbenopen campagne. Op deze dag willen we met zoveel mogelijk mensen uitdragen dat we openheid over psychische klachten...
Werkbezoek politici aan lotgenotencontactgroepen in Sittard
Een van de oplossingen die MIND het nieuwe kabinet aandraagt om de wachtlijsten in de ggz aan te pakken, is te zorgen voor goede voorzieningen bij mensen...
MIND Platform
Nieuwe toolkit voor gemeenten
Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten beleidsverantwoordelijk voor de toewijzing van zorg en ondersteuning aan jongeren met een zorgvraag en hun ouders....
MIND Platform
Zorg voor snelle hulp bij psychische klachten om erger te voorkomen
De afgelopen maanden onderzocht MIND de gevolgen van de Corona-crisis voor mensen met psychische problemen en hun naasten. Met het oog op een nieuwe besmettingengolf...
MIND Platform
Zorg voor snelle hulp bij psychische klachten om erger te voorkomen
De afgelopen maanden onderzocht MIND de gevolgen van de coronacrisis voor mensen met psychische problemen en hun naasten. Met het oog op een nieuwe besmettingengolf...
MIND Platform
Pilotproject Online Offline
NB: de aanvraagtermijn is inmiddels verstreken, aanmelden kan niet meer. Veel zelfregie- en herstelinitiatieven hebben vanaf het begin van de coronacrisis...
MIND Platform
Miljoenennota: voortzetting van beleid
De troonrede en de miljoenennota staan dit jaar in het teken van corona en de gevolgen daarvan. Nederland zit in een diepe recessie. De schulden lopen...
MIND Platform
Inbreng MIND Kamerverkiezingen: Zicht op beter
Op 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. In voorbereiding daarop zijn de politieke partijen druk bezig met de samenstelling van hun verkiezingsprogramma...
MIND Platform
Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid vandaag van start!
In september 2020 is de ‘Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid’ gelanceerd: via de nieuwe website ervaringsinzet.nu kan ervaringskennis en -deskundigheid...
MIND Platform