Nieuwsberichten

Sta je op een wachtlijst? Neem contact op met MIND Korrelatie
Sta jij op een wachtlijst of kun je om een andere reden langere tijd niet terecht bij je hulpverlener? Neem contact op met MIND Korrelatie om een overbruggingsadvies...
MIND Korrelatie
Kick-off lerende netwerken 'zorg zonder dwang is een keuze'
Het voorkomen van verplichte zorg is voor MIND een belangrijk onderwerp. Gelukkig zijn meer partijen het hiermee eens en hebben zich sinds twee jaar verenigd...
MIND Platform
Manifest Werkcoalitie aangeboden
Bied mensen met een beperking bestaanszekerheid en werk! Die oproep deed de Werkcoalitie woensdag 15 juni aan minister Schouten van armoedebeleid...
MIND wijst Kamer op belang Wet langdurige zorg voor ggz-cliënten
Woensdag 15 juni debatteert de Tweede Kamer over de Voorjaarsnota 2022. Het huidige kabinet is op zoek naar mogelijkheden om te bezuinigen op de zorgbegroting...
MIND Platform
Input Kamerdebat: brede aanpak nodig om verslaving te voorkomen
Op dinsdag 7 juni debatteert de Kamercommissie VWS over medische preventie, verslavingszorg en drugspreventie. Op de agenda staan alcohol- en drugsverslaving....
MIND Platform
Regionale doorzettingsmacht voor mensen die vastlopen in de ggz
Vanaf 1 mei is er een regionale doorzettingsmacht (RDM) voor mensen die vastlopen in hun zoektocht naar een passende ggz-behandeling. De cliënt die een...
MIND Platform
Werkbezoek minister Helder en staatssecretaris Van Ooijen
Maandag 30 mei hebben minister Helder van Langdurige Zorg en Sport én staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport samen een werkbezoek...
Een Thuis voor Iedereen
Gemeenten moeten investeren in betaalbare en passende woningen voor onder meer mensen uit de ggz, maatschappelijke opvang of beschermd wonen. Bovendien...
MIND Platform
Input Kamerdebat Jeugd vanuit branches, professionals en cliënten
Op dinsdag 17 mei debatteert de Eerste Kamer en woensdag 18 mei de Tweede Kamer over jeugd. Staatssecretaris Maarten van Ooijen stuurde op 13...
MIND Platform
Teken de petitie 'Stop bezuinigingen op de jeugdzorg'
Update 17 mei: De petitie van MIND tegen de bezuinigingen op de jeugdzorg is vandaag aangeboden aan vertegenwoordigers van de regeringspartijen....
Tips voor ouders van kinderen met autisme
Kinderen met autisme kunnen het lastig vinden als dingen anders lopen dan verwacht en prikkels komen soms heftiger, of juist minder heftig, binnen dan...
Niels Mulder voorzitter Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
Foto: Levien Willemse Op 11 mei heeft Niels Mulder officieel het voorzitterschap van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie op zich genomen....