Nieuwsberichten

Perspectiefsessie 18 mei: Hoe voorkomen we suïcides?
Op 18 mei organiseert MIND weer een perspectiefsessie, dit keer rondom het voorkomen van suïcides.  Meer informatie en aanmelden:  https://mindplatform.nl/dossiers/themas/perspectiefsessies-2022...
MIND Platform
Brandbrief over sluitingen in de ggz
De afgelopen weken kondigden diverse specialistische centra en afdelingen in de ggz hun sluiting aan. De sluiting van specifiek zorgaanbod is van invloed...
MIND Platform
Hoe ga je om met angst?
Heb je last van angst, onrust en/of spanningen? Vraag nu onze gratis flyer aan en lees informatie over angstklachten en tips over hoe je hiermee...
Mindfulness oefeningen voor thuis
Mindfulness leert je leven in het hier en nu. Aandacht en bewustwording. In deze brochure vind je tips en oefeningen voor thuis.
MIND input voor eerste ggz Kamerdebat met nieuw kabinet
Woensdag 11 mei vergadert de vaste Kamercommissie VWS voor het eerst sinds de komst van de nieuwe kabinet over de ggz, maatschappelijke opvang en suïcidepreventie....
MIND Platform
Zadkine studenten lopen kwart marathon voor MIND Young
Ter herinnering aan hun overleden klasgenoot en vriend besloten twee studenten van Zadkine College Sport Marketing samen met vrienden en familie mee te...
Doe mee aan Last Man Standing op 24-9 in Utrecht
De inschrijving voor MIND Last Man Standing 2022 is NU geopend! Op 24 september krijg je de kans om mee te doen aan de ultieme fysieke challenge en je...
Onderhandelingen Integraal Zorg Akkoord (IZA) begonnen
In het coalitieakkoord hebben de VVD, D66, CDA en de ChristenUnie afgesproken dat er met alle zorgsectoren in de Zorgverzekeringwet (Zvw) een integraal...
MIND Platform
MIND: hoog tijd voor kwaliteitskader langdurige ggz
MIND vindt het hoog tijd dat er een kwaliteitskader voor de langdurige ggz komt. Dit kwaliteitskader kan helpen om de zorg, de leefomstandigheden en het...
MIND Platform
Checklist Herstelondersteunende zorg t.b.v.cliëntenraden
Herstel betekent niet hetzelfde voor iedereen met psychische klachten. Daarom maken we het cliëntperspectief het uitgangspunt. Wil je weten of de zorg...
MIND Platform
Sociaal-emotionele vaardigheden structureel verankeren in curriculum
Partijen uit onderwijs, wetenschap, beleid en maatschappij pleiten voor het structureel verankeren van sociaal-emotionele vaardigheden in het onderwijscurriculum....
MIND Platform
Onderzoeksrapportage Jongerenparticipatie: hoe bereik en betrek je jongeren?
Patiënten-, cliënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO’s) willen graag jongeren aan zich verbinden en met ze samenwerken. De vraag is nog vaak wat goed...
MIND Platform