Nieuwsberichten

Nieuw pg-subsidiekader gepubliceerd in de Staatscourant
De nieuwe subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties is definitief en gepubliceerd in de Staatscourant. Pg-organisaties kunnen in september...
MIND Platform 15 aug 23
Oproep MIND aan politieke partijen: wijzig zorgstelsel
Jaarlijks hebben 2 miljoen mensen in Nederland psychische zorg nodig. Terwijl de vraag naar deze zorg toeneemt, krijgen mensen steeds moeilijker toegang...
MIND Platform 14 aug 23
Gegevensdeling in de ggz: hoe zit het precies met de HoNOS+ vragenlijst?
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), zet op dit moment een database op met gegevens van ongeveer 800.000 mensen die in de periode van 1 juli 2022 tot...
MIND Platform 07 aug 23
Oproep aan Kamerleden: laat jongeren met psychische klachten niet vallen
Eén op de vijf jongeren tot 25 jaar is psychisch niet gezond (CBS 2022). En bijna de helft van de volwassen Nederlanders krijgt in zijn of haar leven...
MIND Platform 03 aug 23
MIND oneens met wetsvoorstel over zorgcontractering
In het vorig jaar afgesloten Integraal Zorgakkoord staat afgesproken dat meer gestuurd gaat worden op contractering van zorgaanbod. Zorgverzekeraars maken...
MIND Platform 02 aug 23
Sta je op een wachtlijst? MIND Korrelatie is er voor jou
Sta jij op een wachtlijst of kun je om een andere reden langere tijd niet terecht bij je hulpverlener? Neem contact op met MIND Korrelatie om een overbruggingsadvies...
MIND Korrelatie 12 jul 23
Steunbetuiging MIND aan aanbieders Langdurige GGZ bij hun kort geding...
MIND is onaangenaam verrast over het nieuwe Wlz-zorginkoopbeleid 2024-2027 van zorgverzekeraar CZ. In haar inkoopbeleid heeft het zorgkantoor van CZ opgenomen...
MIND Platform 11 jul 23
Tweede Kamer maakt zich zorgen om uitvoering Hervormingsagenda Jeugd
Dinsdagavond 27 juni vond in de Tweede Kamer het plenaire debat plaats over de Hervormingsagenda Jeugd. Diverse Kamerleden zijn blij dat er nu eindelijk...
MIND Platform 30 jun 23
MIND stapt uit adviescommissie zorgvraagtypering
Bijna een jaar geleden, op 1 juli 2022, kondigde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de start aan van de gegevensverzameling ten behoeve van het zorgprestatiemodel....
MIND Platform 21 jun 23
Hervormingsagenda over verbeteringen jeugdzorg definitief vastgesteld
De Hervormingsagenda Jeugd is maandagavond 19 juni definitief vastgesteld, ondertekend en aangeboden aan de Tweede Kamer en Eerste Kamer. Cliëntenorganisaties...
MIND Platform 20 jun 23
Input MIND voor Rondetafelgesprek Hervormingsagenda Jeugd
Op 17 mei werd na bijna twee jaar eindelijk het principeakkoord over de Hervormingsagenda Jeugd bereikt. Maar wat behelzen deze veranderingen en in hoeverre...
MIND Platform 19 jun 23
Kamerdebat Zorgverzekeringsstelsel: Overheid verzaakt handhaving van zorgplicht
Nog steeds staan ruim 80.000 mensen op de wachtlijst bij de ggz. De gemiddelde wachttijd is 20 weken en voor sommige aandoeningen loopt dit op naar een...
MIND Platform 15 jun 23