Nieuwsberichten

Input Rondetafelgesprek 'Stijging mensen met psychische aandoeningen'
Steeds meer mensen kampen met psychische klachten, zo toont recent NEMESIS onderzoek aan. Is er daadwerkelijk sprake van een stijging, of gaat het om...
MIND Platform
Schamel bedrag voor mentale weerbaarheid in Gezond en Actief Leven Akkoord...
Op 3 februari is het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) na lang overleg getekend door gemeenten, GGD-en, zorgverzekeraars en VWS. Dit akkoord...
MIND Platform
Kamermotie over beschikbaarheid Esketamine aangenomen
Esketamine kan mensen met een therapieresistente depressie helpen. Zorgverzekeraars zijn echter te terughoudend in de inkoop ervan waardoor het geneesmiddel...
MIND Platform
Perspectiefsessie Effectiviteit lotgenotencontact
Op vrijdag 17 februari organiseren we van 9.30 tot 11.30 uur een hybride perspectiefsessie Effectiviteit lotgenotencontact. Sociaal wetenschapper...
MIND Platform
Input Kamerdebat over euthanasie en psychisch lijden
Deze week van 6 t/m 12 februari is het de ‘Week van de euthanasie’. Ondraaglijk psychisch lijden en het ontbreken van perspectief, kunnen voor mensen...
MIND Platform
Manifest Toegankelijke Politiek
Hoe kunnen politieke partijen de participatie door mensen met een beperking bevorderen? Het aanjaagteam van politici met een beperking heeft hierover...
MIND Platform
Euthanasie bij uitzichtloos psychisch lijden
Euthanasie, met name bij uitzichtloos psychisch lijden, kan voor veel discussie zorgen en ook voor veel verdriet. MIND vindt het belangrijk dat het gesprek...
MIND Korrelatie
Handreiking cruciale zorg helpt inventarisatie vraag en aanbod ggz
Sinds vele jaren kampt de ggz met lange wachtlijsten. MIND vraagt al lange tijd om inzichtelijk te maken wat nu precies het zorgaanbod is en in hoeverre...
MIND Platform
Merendeel contracten tussen ggz-instellingen en verzekeraars nog niet...
De grote ggz-instellingen hebben tot nu toe met minder dan de helft van de zorgverzekeraars nieuwe contracten afgesloten. Zo blijkt uit een rondgang van...
MIND Platform
Cliënten en naasten vragen om bredere kijk naar leven en herstel in onderzoek
Om mensen met psychische klachten beter te kunnen helpen, is wetenschap onderzoek noodzakelijk. Veel wetenschappelijk onderzoek naar psychische aandoeningen...
MIND Platform
Zorgen om gebrek aan psychofarmaca door sluiting medicijnfabriek
Op 16 januari jl. berichtte Nieuwsuur over een tekort aan drie belangrijke medicijnen dat oploopt door de sluiting van de medicijnfabriek InnoGenerics...
MIND Platform
Ongekend aantal deelnemers aan zesde MIND Blue Monday Run 2023
Vandaag komen 800 mensen in beweging tijdens de zesde MIND Blue Monday Run. Op de zogenaamd meest sombere dag van het jaar wandelen of rennen zij om aandacht...