Nieuwsberichten

Niels Mulder voorzitter Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
Foto: Levien Willemse Op 11 mei heeft Niels Mulder officieel het voorzitterschap van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie op zich genomen....
Tips voor ouders van kinderen met autisme
Kinderen met autisme kunnen het lastig vinden als dingen anders lopen dan verwacht en prikkels komen soms heftiger, of juist minder heftig, binnen dan...
Brandbrief over sluitingen in de ggz
De afgelopen weken kondigden diverse specialistische centra en afdelingen in de ggz hun sluiting aan. De sluiting van specifiek zorgaanbod is van invloed...
MIND Platform
Perspectiefsessie 18 mei: Hoe voorkomen we suïcides?
Op 18 mei organiseert MIND weer een perspectiefsessie, dit keer rondom het voorkomen van suïcides.  Meer informatie en aanmelden:  https://mindplatform.nl/dossiers/themas/perspectiefsessies-2022...
MIND Platform
MIND input voor eerste ggz Kamerdebat met nieuw kabinet
Woensdag 11 mei vergadert de vaste Kamercommissie VWS voor het eerst sinds de komst van de nieuwe kabinet over de ggz, maatschappelijke opvang en suïcidepreventie....
MIND Platform
Zadkine studenten lopen kwart marathon voor MIND Young
Ter herinnering aan hun overleden klasgenoot en vriend besloten twee studenten van Zadkine College Sport Marketing samen met vrienden en familie mee te...
Doe mee aan Last Man Standing op 24-9 in Utrecht
De inschrijving voor MIND Last Man Standing 2022 is NU geopend! Op 24 september krijg je de kans om mee te doen aan de ultieme fysieke challenge en je...
Onderhandelingen Integraal Zorg Akkoord (IZA) begonnen
In het coalitieakkoord hebben de VVD, D66, CDA en de ChristenUnie afgesproken dat er met alle zorgsectoren in de Zorgverzekeringwet (Zvw) een integraal...
MIND Platform
MIND: hoog tijd voor kwaliteitskader langdurige ggz
MIND vindt het hoog tijd dat er een kwaliteitskader voor de langdurige ggz komt. Dit kwaliteitskader kan helpen om de zorg, de leefomstandigheden en het...
MIND Platform
Sociaal-emotionele vaardigheden structureel verankeren in curriculum
Partijen uit onderwijs, wetenschap, beleid en maatschappij pleiten voor het structureel verankeren van sociaal-emotionele vaardigheden in het onderwijscurriculum....
MIND Platform
Checklist Herstelondersteunende zorg t.b.v.cliëntenraden
Herstel betekent niet hetzelfde voor iedereen met psychische klachten. Daarom maken we het cliëntperspectief het uitgangspunt. Wil je weten of de zorg...
MIND Platform
Cliënten, professionals en aanbieders werken verder aan betere jeugdhulp
De afgelopen maanden hebben zorgaanbieders, cliënten(vertegenwoordigers) en professionals verder gewerkt aan verbetervoorstellen voor het jeugdhulpstelsel....