Nieuwsberichten

Eerste evaluatie over invoering van het Zorgprestatiemodel ggz
Sinds 1 januari 2022 is in de ggz en de forensische zorg met een nieuw vergoedingenstelsel gestart: het Zorgprestatiemodel. De partijen uit het programmateam...
MIND Platform
MIND roept zorgverzekeraars op om polisvoorwaarden aan te passen na uitspraak...
MIND pleit, al tijdens de onderhandelingen over het Integraal Zorgakkoord(IZA), voor vrije artsen keuze, toegang tot zorg en de betaalbaarheid van zorg....
MIND Platform
Wetsevaluatie Wvggz: rechtsbescherming bij verplichte zorg moet voortdurend...
Drie jaar geleden, op 1 januari 2020, is de Wet verplicht ggz (Wvggz) ingegaan. Dit om veel zaken die in de wet daarvoor niet (goed) waren geregeld, te...
MIND Platform
De hoogtepunten van 2022
MIND kijkt terug op 2022. Een jaar waarin er veel aandacht was voor mentale gezondheid, waarin we veel gedaan hebben om deze te verbeteren en met een...
Afscheid Marjan ter Avest
Donderdag 15 december 2022 nam Marjan ter Avest in een volle zaal afscheid van MIND. Onder leiding van dagvoorzitter Hella van der Wijst vonden diverse...
VGZ past alsnog overgangsregeling toe voor mensen met restitutiepolis
Woensdag 14 december heeft zorgverzekeraar VGZ op haar site laten weten dat ze alsnog een overgangsregeling biedt voor mensen die op dit moment niet-gecontracteerde...
MIND Platform
Nederlandse Zorgautoriteit mag onder strikte voorwaarden gegevens verzamelen
Woensdag 14 december heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in een nieuwsbericht laten weten dat de gegevensverzameling door de Nederlandse Zorgautoriteit...
MIND Platform
Grote toestroom Wet Langdurige Zorg
Vanaf 2021 kunnen ggz-cliënten gebruik maken van de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet regelt de zorg voor mensen die ‘blijvend behoefte hebben aan permanent...
MIND Platform
In memoriam: Edo Paardekooper Overman
Afgelopen weekend ontvingen we het verdrietige bericht dat Edo Paardekooper Overman zaterdag is overleden, op de Dag van de mensenrechten. Een iconische,...
MIND Platform
Uitzending Publieke Tribune: Een andere blik op de geestelijke gezondheidszorg
Zondagavond ging tv-programma Publieke Tribune van HUMAN over een andere blik op de geestelijke gezondheidszorg. Met onder andere meer inspraak van de...
MIND verheugd met actieplan MIND Us
Dinsdag 6 december presenteerde MIND US haar actieplan ‘Het gaat om jou!’. Juist in deze tijd waarin we zien dat steeds meer Nederlanders last hebben...
MIND tijdens Ronde Tafel Gesprek Tweede Kamer over vrije artsenkeuze “Nu...
Op maandag 5 december spreekt Marjan ter Avest namens MIND tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de inperking van de vrije artsenkeuze...