Nieuwsberichten

Aantal zelfdodingen afgenomen
Jarenlang nam het aantal zelfdodingen in Nederland toe, maar sinds 2018 is het aantal afgenomen. Dit laten de nieuwste cijfers zien van het Centraal Bureau...
MIND Platform
Wlz straks ook toegankelijk voor jeugd met psychische problemen
De Wet langdurige zorg (Wlz) wordt definitief toegankelijk voor mensen met psychische problemen die 24 uur per dag toezicht of zorg in de nabijheid nodig...
MIND Platform
Onvoldoende hulp aan mensen met langdurige psychische problematiek
Gemeenten geven vaak nog onvoldoende hulp aan mensen met langdurige, psychische problematiek. Dat stellen MIND en MIND Ypsilon in brieven aan de Tweede...
MIND Platform
MIND Korrelatie biedt overbruggingshulp als de therapeut op vakantie is
Mensen die vanwege de zomervakantie tijdelijk niet terecht kunnen bij hun eigen hulpverlener kunnen deze zomer in aanmerking komen voor overbruggingsgesprekken...
MIND Korrelatie
Last Man Standing 2019: Een dag om nooit te vergeten
Zaterdag was het zover, de derde editie van Last Man Standing. 300(!) mensen stonden op een paal om psychische problemen bij jongeren te voorkomen en openheid...
Ondertekening Hoofdlijnenakkoord ggz door VNG biedt mooie kansen
De VNG (Vereniging Nederlands Gemeenten) heeft vandaag (donderdag 20 juni) het Hoofdlijnenakkoord ggz ondertekend. Vorig jaar tekenden alle andere veldpartijen...
MIND Platform
Kastanjehof van GGZ Centraal krijgt Familieminded-Ster 2
Vandaag ontvangt de Kastanjehof van GGZ Centraal in Amersfoort de Familieminded Ster 2. Eerder ontvingen zij al Ster 1. De uitreiking was tijdens...
MIND Platform
Rondetafelgesprek over afbouwmedicatie
Donderdag 20 juni aanstaande organiseert de vaste Kamercommissie van het ministerie van VWS een rondetafelgesprek over het onderwerp afbouwmedicatie....
MIND Platform
Reactie MIND op rapport over geweld in de jeugdzorg
Op 12 juni 2019 bood de Commissie De Winter haar eindrapport “Onvoldoende beschermd, geweld in de Nederlandse jeugdzorg van 1945 tot heden” aan de ministers...
MIND Platform
MIND: Nog weinig veranderd bij Jeugdhulp
Op donderdag 13 juni debatteert de Tweede Kamer tijdens een Algemeen Overleg over de jeugdhulp. MIND vraagt opnieuw aandacht voor een aantal hardnekkige...
MIND Platform
Toegang ggz-cliënten tot Wet langdurige zorg?
Krijgen mensen met psychische problemen die langdurig zorg nodig hebben per 2021 toegang tot de Wet langdurige zorg? Ja, tenminste als het wetsvoorstel...
MIND Platform
Kwaliteitsstandaarden ggz opnieuw aangeboden aan het register
Namens verenigingen van patiënten en naasten, professionals, aanbieders en zorgverzekeraars heeft AKWA op 31 mei  haar kwaliteitsstandaarden opnieuw...
MIND Platform