Nieuwsberichten

"Verbied isoleercellen in de jeugdzorg"
Een verbod op de isoleercel voor kinderen, meer transparantie over welke vrijheidsbeperkende maatregelen worden toegepast in de verschillende instellingen...
Sameninmijnschoenen.nl: praten over zelfbeschadiging
Zelfbeschadiging onder jongeren komt veel meer voor dan je zou denken (naar schatting 15% van de jongeren heeft zichzelf ooit beschadigd). Jongeren durven...
28 februari: Tijd voor MAX over huiselijk geweld
Op donderdag 28 februari 2019 verzorgt MIND Korrelatie live opvang na een item in Tijd voor MAX over huiselijk geweld. In de uitzending wordt een vrouw...
MIND Korrelatie
'Doodzonde': documentaire over suïcide, naasten en hulpverlening
Op 27 februari is de documentaire Doodzonde in première gegaan. Hierin worden twee jonge mensen die suïcide hebben gepleegd gevolgd vanuit het perspectief...
MIND Platform
MIND Korrelatie zoekt vrijwilligers
MIND Korrelatie is voortdurend op zoek naar vrijwilligers om het team uit te breiden. Verschillende vrijwilligers vertellen waarom zij het zo boeiend vinden...
MIND Korrelatie
'In de spotlight': inspirerende voorbeelden ter versterking van eigen regie...
Van 2016 tot en met 2018 organiseerden MIND, Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) acht Spotlightbijeenkomsten rond actuele thema’s in de zorg....
MIND Platform
Jarenlange lobby voor toegang Wlz wordt beloond
Het is eindelijk zover. Ook ggz-cliënten kunnen aanspraak gaan maken op de Wet Langdurige Zorg (Wlz). MIND heeft hier met andere cliënt- en familieorganisaties...
MIND Platform
Les over psychische gezondheid op scholen een stap dichterbij
Docenten gaan lessen over psychische gezondheid zo snel mogelijk op de kaart zetten. Deze beslissing werd genomen naar aanleiding van een KNOW SHIT video...
Pleidooi MIND voor kinderen die onnodig thuis zitten
Op 21 februari a.s. vergaderen de Vaste Kamercommissies VWS en OCW gezamenlijk over de problematiek rondom kinderen en jongeren die zowel geen zorg...
MIND Platform
Doe mee aan 'Hey het is oké'-campagne over angst
Heb jij een paniekstoornis, ben je bang om controle te verliezen, heb je pleinvrees, een piekerstoornis, angst om te falen, om vast te zitten, om te braken…?...
Waarom leren we op school niets over psychische problemen?
Via 3FM KNOW SHIT: Wel biologieles krijgen over wat er in je lichaam gebeurt, maar niet over wat er in je hoofd omgaat. Best gek, vindt de 14-jarige Maud....
MIND Young
Position paper over 'De juiste zorg op de juiste plek'
Vandaag spreekt MIND bij het Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over "De juiste zorg op de juiste plek". MIND pleit voor regionale maatwerkfinanciering...
MIND Platform