Nieuwsberichten

MIND Familie-/naastendag op 15 oktober 2022
Let op: aanmelden is niet meer mogelijk (13/10/2022)In de afgelopen 2 jaar hebben we de MIND Familie-/naastendag diverse keren vanwege corona(maatregelen) moeten...
Interview Minister Helder over wachtlijsten in de ggz
Geduld, dat is wat minister Helder van Langdurige Zorg vraagt van de tienduizenden mensen die op een wachtlijst staan voor een intake of behandeling in...
Gebruik zorgstandaarden in de praktijk
Voor de ggz is een uitgebreide set van kwaliteitsstandaarden. In deze standaarden staan aanbevelingen voor preventie, herkenning, diagnostiek en behandeling...
MIND Platform
Nieuw platform KenMed over medicatie in de psychiatrie
Vandaag lanceert het onafhankelijke Kennisplatform Medicatie in de Psychiatrie (KenMed) vijf nieuwe websites met betrouwbare en objectieve informatie...
Gedeeltelijk succes in debat Participatiewet
Op maandag 27 juni jl. is een uitgebreid Kamerdebat gevoerd over de kabinetsagenda ‘Breed Offensief’ en de Participatiewet. Vanuit MIND is hier inbreng...
MIND Platform
Kamer maakt zich zorgen over stapeling van zorgkosten
Op woensdag 29 juni debatteerde de Vaste Kamercommissie VWS over de Zorgverzekeringswet en de stapeling van zorgkosten.  Op de agenda van het commissiedebat...
MIND Platform
Kandidaten gezocht voor de STAIRS-studie
Het leven na een depressie is niet automatisch een leven zonder depressie.  Ook als een depressie – na behandeling – een stuk minder aanwezig is,...
MIND Blue
Nieuw! Aandacht voor Angst
Heb jij angstklachten, ben je naaste van iemand met angstklachten of zou je meer willen weten over dit onderwerp vanuit bijvoorbeeld je werk of studie?...
Huisvestingdebat: meer passende woningen voor kwetsbare groepen
Het Rijk moet gemeenten, woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties meer ondersteunen bij het realiseren van betaalbare en passende huisvesting...
MIND Platform
Aanbevelingen voor diagnostiek in kwaliteitsstandaard
Kwaliteitsstandaarden bieden algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen....
MIND Platform
Nieuwe generieke module Ervaringsdeskundigheid
Ervaringsdeskundigheid wordt steeds vaker beroepsmatig ingezet binnen zorg en welzijn. Een mooie ontwikkeling. Maar het is niet altijd duidelijk wat er...
MIND Platform
Oproep samen met de Nederlandse ggz over tekorten ggz-personeel
Een verder oplopend tekort aan arbeidskrachten in de ggz dwingt de minister om de uitvoering en aansturing van de ggz onder de loep te nemen. Dat schrijven...
MIND Platform