Nieuwsberichten

Tips voor als iemand in je omgeving een bipolaire stoornis heeft
Mensen met een bipolaire stoornis ervaren afwisselend manische en depressieve perioden. Tijdens de manische perioden zijn ze opvallend opgewekt en/of...
Laat zorgverzekeraars eerder contracten met aanbieders afsluiten
Op woensdag 29 juni debatteert de Vaste Kamercommissie VWS over de Zorgverzekeringswet en eigen bijdrage in de zorg. MIND vraagt in haar brief aan de...
MIND Platform
Ministerie van VWS bezoekt MIND Korrelatie
Woensdag 22 juni bracht een delegatie van het Ministerie van VWS (Volksgezondheid, Wetenschap en Sport) een werkbezoek aan onze hulplijn MIND Korrelatie....
MIND Korrelatie
Input MIND voor Kameroverleg Participatiewet
Ruim 400.000 mensen vallen onder de zogeheten Participatiewet. De Participatiewet heeft als doel zoveel mogelijk mensen naar werk toe te leiden, met name...
MIND Platform
Kick-off lerende netwerken 'zorg zonder dwang is een keuze'
Het voorkomen van verplichte zorg is voor MIND een belangrijk onderwerp. Gelukkig zijn meer partijen het hiermee eens en hebben zich sinds twee jaar verenigd...
MIND Platform
Manifest Werkcoalitie aangeboden
Bied mensen met een beperking bestaanszekerheid en werk! Die oproep deed de Werkcoalitie woensdag 15 juni aan minister Schouten van armoedebeleid...
MIND wijst Kamer op belang Wet langdurige zorg voor ggz-cliënten
Woensdag 15 juni debatteert de Tweede Kamer over de Voorjaarsnota 2022. Het huidige kabinet is op zoek naar mogelijkheden om te bezuinigen op de zorgbegroting...
MIND Platform
Regionale doorzettingsmacht voor mensen die vastlopen in de ggz
Vanaf 1 mei is er een regionale doorzettingsmacht (RDM) voor mensen die vastlopen in hun zoektocht naar een passende ggz-behandeling. De cliënt die een...
MIND Platform
Input Kamerdebat: brede aanpak nodig om verslaving te voorkomen
Op dinsdag 7 juni debatteert de Kamercommissie VWS over medische preventie, verslavingszorg en drugspreventie. Op de agenda staan alcohol- en drugsverslaving....
MIND Platform
Werkbezoek minister Helder en staatssecretaris Van Ooijen
Maandag 30 mei hebben minister Helder van Langdurige Zorg en Sport én staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport samen een werkbezoek...
MIND Korrelatie op TV
MIND Korrelatie is bij mensen al tientallen jaren bekend als organisatie die hulp biedt na televisieprogramma’s die veel emoties bij kijkers kunnen oproepen....
MIND Korrelatie
Een Thuis voor Iedereen
Gemeenten moeten investeren in betaalbare en passende woningen voor onder meer mensen uit de ggz, maatschappelijke opvang of beschermd wonen. Bovendien...
MIND Platform