Nieuwsberichten

Dienke Bos nieuwe directeur-bestuurder MIND
Met ingang van 1 juni a.s. wordt Dienke Bos de nieuwe directeur-bestuurder van MIND. Zij volgt Marjan ter Avest op, die in december 2022 afscheid van...
MIND Platform 27 feb 23
“In de veilige omgeving van het zelfregiecentrum kon ik uitzoeken wat...
Op woensdag 22 februari 2023 sprak Denise Bosma namens MIND en Ixta Noa in de Tweede Kamer over haar ervaring met psychische klachten en welke hulp en...
MIND Platform 22 feb 23
Input Rondetafelgesprek 'Stijging mensen met psychische aandoeningen'
Steeds meer mensen kampen met psychische klachten, zo toont recent NEMESIS onderzoek aan. Is er daadwerkelijk sprake van een stijging, of gaat het om...
MIND Platform 20 feb 23
MIND roept Nederlandse Zorgautoriteit op om gegevensverzameling voorlopig...
De afgelopen maanden zijn veel vraagtekens gezet bij gegevensverzameling voor het Zorgprestatiemodel ter verbetering van de zorgvraagtypering. In december...
MIND Platform 20 feb 23
Schamel bedrag voor mentale weerbaarheid in Gezond en Actief Leven Akkoord...
Op 3 februari is het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) na lang overleg getekend door gemeenten, GGD-en, zorgverzekeraars en VWS. Dit akkoord...
MIND Platform 15 feb 23
Kamermotie over beschikbaarheid Esketamine aangenomen
Esketamine kan mensen met een therapieresistente depressie helpen. Zorgverzekeraars zijn echter te terughoudend in de inkoop ervan waardoor het geneesmiddel...
MIND Platform 14 feb 23
Perspectiefsessie Effectiviteit lotgenotencontact
Op vrijdag 17 februari organiseren we van 9.30 tot 11.30 uur een hybride perspectiefsessie Effectiviteit lotgenotencontact. Sociaal wetenschapper...
MIND Platform 09 feb 23
Input Kamerdebat over euthanasie en psychisch lijden
Deze week van 6 t/m 12 februari is het de ‘Week van de euthanasie’. Ondraaglijk psychisch lijden en het ontbreken van perspectief, kunnen voor mensen...
MIND Platform 08 feb 23
Manifest Toegankelijke Politiek
Hoe kunnen politieke partijen de participatie door mensen met een beperking bevorderen? Het aanjaagteam van politici met een beperking heeft hierover...
MIND Platform 07 feb 23
Handreiking cruciale zorg helpt inventarisatie vraag en aanbod ggz
Sinds vele jaren kampt de ggz met lange wachtlijsten. MIND vraagt al lange tijd om inzichtelijk te maken wat nu precies het zorgaanbod is en in hoeverre...
MIND Platform 01 feb 23
Merendeel contracten tussen ggz-instellingen en verzekeraars nog niet...
De grote ggz-instellingen hebben tot nu toe met minder dan de helft van de zorgverzekeraars nieuwe contracten afgesloten. Zo blijkt uit een rondgang van...
MIND Platform 26 jan 23
Cliënten en naasten vragen om bredere kijk naar leven en herstel in onderzoek
Om mensen met psychische klachten beter te kunnen helpen, is wetenschap onderzoek noodzakelijk. Veel wetenschappelijk onderzoek naar psychische aandoeningen...
MIND Platform 24 jan 23