Nieuwsberichten

Jongeren met psychische klachten willen Nationaal Preventieakkoord Mentale...
Jongeren met een psychische kwetsbaarheid trekken op dinsdag 22 juni stevig aan de bel in Den Haag. Door hun mentale problemen lopen ze regelmatig vast...
MIND Platform
Input Kamerdebat: extra geld ook echt naar jeugdzorg
Na een arbitragezaak, aangespannen door de gemeenten, volgde eind mei het wijze besluit: ruim 1 miljard Euro gaat extra naar jeugdzorg. MIND roept op om...
MIND Platform
Meer kennis en maatwerk UWV en gemeenten kan arbeidsparticipatie verhogen
“Werk als medicijn,” was begin juni de reden van het kabinet om meer geld te besteden aan re-integratie trajecten voor mensen met psychische klachten....
MIND Platform
Amendement aangenomen over uitkering bij gedwongen opname
Dinsdagmiddag 8 juni heeft de Tweede kamer het amendement aangenomen dat was ingediend door het lid Kwint (kamerstuk 35.667 nr. 8) gericht op het behoud...
MIND Platform
Extra geld voor re-integratie
Werk is voor iedereen belangrijk. Werk maakt gelukkig en draagt bij aan een gezond leven. Het geeft economische zelfstandigheid, structuur aan je leven,...
MIND Platform
Winnaars Appeltjes van Oranje bekend
(foto: Oranjefonds - Stefan van der Kamp) MIND-lidorganisatie Ixta Noa, de Zelfregiecentra van Vriendendiensten (ook aangesloten bij de MIND-beweging)...
MIND vraagt informateur om Deltaplan Mentale Gezondheid in regeerakkoord
Onze mentale gezondheid is in gevaar. Suïcide is de belangrijkste doodsoorzaak onder 10 tot 30-jarigen. Tienduizenden mensen staan op een wachtlijst voor...
MIND Platform
Oproep aan Tweede kamer om bij te dragen aan verbetering Wvggz
Op donderdag 27 mei 2021 behandelt de kamer de Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Het doel van dit reparatievoorstel...
MIND Platform
Time Out en MIND: Het tijdperk van prestatiedruk en excellerende studenten...
Na een theatertour van 2,5 jaar en gelijktijdig wetenschappelijk onderzoek naar studentenwelzijn, kwamen woensdagavond tijdens Time Out XL tientallen studenten...
Kamervragen uitkeringsstop bij gedwongen opname
Op basis van artikel 13 van de Participatiewet worden mensen hun recht op bijstand ontnomen. Deze maatregel is eigenlijk bedoeld voor gedetineerden om...
MIND Platform
Onderzoek tevredenheid medicijnen en begeleiding
Veel mensen met psychische klachten gebruiken medicijnen, of hebben ze ooit gebruikt. Om de belangen van mensen met psychische problemen zo goed mogelijk...
MIND Platform
Volg Last Man Standing via de livestream
Op 30 oktober staan we met honderden mensen tegelijk letterlijk op voor de mentale gezondheid van jongeren. En jij kunt alles volgen via de livestream....