Nieuwsberichten

Juist nu is jouw steun hard nodig
Mensen die te maken hebben met psychische klachten hebben het zwaar. Behandelingen gaan niet door of kunnen alleen nog online en veel mensen zijn angstiger,...
MIND Korrelatie
Richtlijnen GGZ en Corona
Om duidelijkheid te bieden aan medewerkers en cliënten, heeft de geestelijke gezondheidszorg een eigen richtlijn GGZ en Corona opgesteld in aanvulling...
MIND Platform
Beleidsinfopunt corona succesvol van start
Eind maart is er via de toepassing Teams een beleidsinfopunt gemaakt om op een snelle manier knelpunten te signaleren die spelen bij onze achterban...
MIND Platform
Continuïteit financiering zelfregie-initiatieven
Als platform psychische gezondheid zijn wij onder de indruk van de creativiteit en de gedrevenheid waarmee zelfregie-initiatieven omgaan met de uitdagingen...
MIND Platform
Nieuwe subsidiemogelijkheden
In deze tijd zijn er een aantal nieuwe subsidiemogelijkheden geopend. Hieronder kun je een aantal van deze mogelijkheden zien. De Voor elkaar subsidie...
MIND Platform
Zorg voor de Jeugd in Coronatijd
"Juist nu is het belangrijk om kwetsbare kinderen en hun ouders zo goed mogelijk te blijven ondersteunen, begeleiden en behandelen." Dat schrijft een groot...
MIND Platform
Ggz-panel bevraagd over gevolgen Corona
De kans op besmetting met het COVID-19 virus en de genomen maatregelen om het virus onder controle te krijgen, leveren veel mensen stress op. Voor de 1...
MIND Platform
MIND Korrelatie extra bereikbaar voor vragen n.a.v. coronacrisis
Tot en met 30 juni zijn de openingstijden voor telefonische hulp door de hulplijn MIND Korrelatie in verband met de coronacrisis tijdelijk verruimd van...
Vragenlijst: welke gevolgen heeft de coronacrisis voor jou?
De komst van het coronavirus raakt ons. Ook de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, hebben grote gevolgen: voor...
MIND Platform
Koningin Máxima 'live' in de Huiskamer van MIND
Toen de coronacrisis losbarstte, heeft MIND een virtuele huiskamer ingericht samen met Out of the Box TV. Iedere middag is er een livestream, waar experts...
MIND Poëziewedstrijd: dicht je mee?
Tijdens de eerste MIND Poëziewedstrijd twee jaar geleden kregen we zo veel mooie gedichten binnen en zo veel positieve reacties, dat we besloten hebben...
Brief aan Tweede Kamer over corona en ggz
MIND neemt deel aan het ‘coördinerend overleg corona & ggz’ en aan een aantal werkgroepen die door het ministerie van VWS zijn opgezet. Ook zijn we betrokken...
MIND Platform