Nieuwsberichten

Hervormingsagenda over verbeteringen jeugdzorg definitief vastgesteld
De Hervormingsagenda Jeugd is maandagavond 19 juni definitief vastgesteld, ondertekend en aangeboden aan de Tweede Kamer en Eerste Kamer. Cliëntenorganisaties...
MIND Platform 20 jun 23
Input MIND voor Rondetafelgesprek Hervormingsagenda Jeugd
Op 17 mei werd na bijna twee jaar eindelijk het principeakkoord over de Hervormingsagenda Jeugd bereikt. Maar wat behelzen deze veranderingen en in hoeverre...
MIND Platform 19 jun 23
Kamerdebat Zorgverzekeringsstelsel: Overheid verzaakt handhaving van zorgplicht
Nog steeds staan ruim 80.000 mensen op de wachtlijst bij de ggz. De gemiddelde wachttijd is 20 weken en voor sommige aandoeningen loopt dit op naar een...
MIND Platform 15 jun 23
Kamermotie om verlaging jonggehandicaptenkorting te schrappen
Begin juni heeft MIND samen met alle partners in de Werkcoalitie het kabinet en de Tweede Kamer opgeroepen om de jonggehandicaptenkorting niet te verlagen....
MIND Platform 14 jun 23
Onderzoeksrapport naar prestatiedruk studenten
Vandaag, 14 juni 2023 is het rapport ‘Harder, better, faster, stronger?’ van het Trimbos-Instituut, ECIO en het RIVM verschenen. Het rapport en de handreiking...
14 jun 23
Manifest voor een menselijke wet in plaats van Participatiewet
Een coalitie van ervaringsdeskundigen en organisaties waaronder MIND, pleit vandaag, 14 juni 2023, voor een fundamentelere herziening van de Participatiewet...
MIND Platform 14 jun 23
Stop met ‘resultaatgericht werken’ in de Wmo
De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) is een Nederlandse wet die op 1 januari 2015 in werking getreden is. Sindsdien...
MIND Platform 05 jun 23
Kamer neemt motie aan over realisatie landelijk netwerk zelfregiecentra
Eind april debatteerde de Tweede Kamer over de ggz. Daarin vroegen meerdere Kamerleden om haast te maken met de realisatie van een landelijk dekkend netwerk...
MIND Platform 25 mei 23
MIND tevreden met akkoord over langdurige ggz in de Wet langdurige zorg
Sinds 2021 kunnen ggz-cliënten gebruik maken van de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet regelt de zorg voor mensen die ‘blijvend behoefte hebben aan permanent...
MIND Platform 24 mei 23
Nieuwe jongerencampagne VWS over mentale gezondheid
Vandaag – in de European Mental Health Week – lanceren het ministerie van VWS en de artiesten sor en Tabitha het nummer ‘Het is oké’. Hiermee trappen...
23 mei 23
Principeakkoord over verbeteringen jeugdzorg
Na lang wachten is het zover: het principeakkoord over de Hervormingsagenda Jeugd is bereikt. Dit akkoord is bereikt door MIND samen met Ieder(in)), professionals...
MIND Platform 17 mei 23
Reactie MIND op nieuwe suïcidecijfers CBS
MIND is verdrietig over de cijfers die het CBS vandaag heeft uitgebracht over het aantal suïcides in Nederland. Hoewel het aantal redelijk overeenkomt...
12 mei 23