Nieuwsberichten

Eerste cliënten melden zich voor Wlz in 2021
De eerste ggz-cliënten hebben zich bij het CIZ aangemeld voor toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Het CIZ beoordeelt alle aanvragen. Alleen mensen...
MIND Platform
Duwen en trekken in Den Haag
Afgelopen donderdag 30 januari zijn er door diverse Kamerleden in totaal 11 moties ingediend die de ggz betreffen. Dit was te verwachten na het stevige...
MIND Platform
Algemeen Overleg GGZ: iedereen is er klaar mee
Het Algemeen Overleg ggz met de tweedekamer van woensdag 29 januari stond voornamelijk in het teken van wachttijden en -lijsten in de ggz. De actie Lijm...
MIND Platform
Heb je ervaring met de Wvggz? Laat het ons weten!
Op 1 januari 2020 is de Wet verplichte ggz ingegaan, als vervanger van de Wet Bopz. Heb jij ervaring met de Wvggz, positief of negatief? MIND hoort deze...
MIND Platform
Expliciete aandacht gevraagd voor mantelzorger in ggz-debat
De Tweede Kamer moet in het debat over de ggz ook de rol meenemen van familieleden en naasten van mensen met psychische problemen. Enerzijds omdat velen...
MIND Platform
Regionale infobijeenkomsten over Wet langdurige zorg (Wlz) (voor pgb-houders)
In februari vinden twee bijeenkomsten plaats over de openstelling van de Wet langdurige zorg (Wlz) voor mensen met een psychische aandoening. Deze bijeenkomsten...
MIND Platform
Doen en doorpakken in de ggz urgenter dan ooit
De geestelijke gezondheidszorg staat in brand. De urgentie om problemen in de ggz aan te pakken is groter dan ooit. De veelvuldige ondertekening van de...
MIND Platform
Koning en staatssecretaris met delegatie in gesprek over terugdringen dakloosheid
Foto: Patrick van Katwijk Na het bezoek aan de flexibele opvang in Weert (zie het eerdere nieuwsbericht hierover) gingen de Koning en staatssecretaris...
MIND Platform
Deelnemers MIND Blue Monday Run vragen aandacht voor depressie
Drie jaar geleden kwam Stefan Wendel met het initiatief voor een MIND Blue Monday Run: hij organiseerde een hardloopwedstrijd tijdens Blue Monday om aandacht...
Koning Willem-Alexander op bezoek bij Zelfregiecentrum Weert
Foto: Patrick van Katwijk Dinsdagochtend 21 januari bezocht Koning Willem Alexander samen met Paul Blokhuis, staatssecretaris van het Ministerie van VWS,...
MIND Platform
Manifest Lijm de Zorg legt terecht de vinger op veel zere plekken
Op maandag 20 januari is het manifest ‘Lijm de Zorg’ gepubliceerd en roepen de samenstellers op om de speciale petitie te ondertekenen. MIND vindt het...
MIND Platform
Blue Monday: bullshit of niet?
Maandag is het weer Blue Monday. De derde maandag van het jaar zou de dag zijn dat de meeste mensen somber zijn. Maar waar is dat eigenlijk op gebaseerd?  Helemaal...