Bijstand voor zelfstandigen: BBZ

Voor zelfstandigen die in (tijdelijke) financiële problemen komen die het voortbestaan van hun bedrijf bedreigen bestaat er de BBZ (Besluit bijstandverlening zelfstandigen). De BBZ kan ingezet worden om een bedrijf te starten vanuit de bijstand,  voor hulp bij tijdelijke financiële problemen, voor hulp voor oudere zelfstandigen met een niet-levensvatbaar bedrijf en voor bijstand bij stoppen met een niet-levensvatbaar bedrijf.

Verplichtingen

Als je BBZ aanvraagt, dan heb je allerlei verplichtingen. Vraag ernaar bij je gemeente. De gemeente controleert of je je aan de verplichtingen houdt. Als je dat niet doet, dan heeft dat al snel gevolgen voor je uitkering.

Tips en ondersteuning

Tips voor ondersteuning bij werk en uitkering vind je bij Tips en ondersteuning.

Meer informatie

  • Voor meer informatie over de mogelijkheden van de BBZ kun je terecht bij je gemeente.
  • Op ondernemersplein vind je veel informatie over het starten van een eigen bedrijf.

Ervaring: 'Van dakloos naar eigen bedrijf'

In het interview 'Van dakloos naar eigen bedrijf' vertelt Jeroen hoe hij zijn eigen bedrijf begon.