Uitkeringen voor ouderen: IAOW, IAOZ en IOW

IOAW-uitkering

Op een IOAW-uitkering kun je recht hebben als je voor 1 januari 1965 geboren bent en werkloos. De IOAW-uitkering is een aanvulling op je (gezins)inkomen tot bijstandsniveau. De gemeente voert de IOAW-regeling  Lees meer over de IOW-uitkeging op Rijksoverheid.nl & werk.nl. Je kunt vanuit de IOAW ook een eigen bedrijf starten. Lees meer hierover op de website van de rijksoverheid.

IOAZ-uitkering

Je kunt recht hebben op een IOAZ-uitkering als je stopt als oudere zelfstandig ondernemer omdat je onvoldoende inkomsten uit je bedrijf hebt. Lees meer over de IOAZ-uitkering op Rijksoverheid.nl.

IOW-uitkering


De IOW is een inkomensvoorziening voor werklozen van 60 jaar en ouder die eerder een WW- of WGA-uitkering ontvingen. Je kunt een IOW-uitkering aanvragen bij het UWV. Kijk voor meer informatie over aanvragen, inhoud en wanneer je er recht op hebt op de website van het UWV & Rijksoverheid.nl.

Als IOW-gerechtigde kun je gebruik maken van begeleiding door UWV. Dat gaat tegenwoordig grotendeels online, maar hulp via telefoon, social media of op een UWV-kantoor is ook mogelijk. Kijk voor meer informatie op de website van het UWV.

Je kunt vanuit de IOW ook een eigen bedrijf starten.
 

Verplichtingen

Als je een IOAW-, IOAZ- of IOW-uitkering aanvraagt of ontvangt heb je allerlei verplichtingen. De gemeente controleert of je je hieraan houdt. Als je je niet aan je verplichtingen houdt, dan heeft dat al snel gevolgen voor je uitkering.

Gemeenten werken soms met een zoektijd (waarin je naar werk moet zoeken) voordat je bijstandsaanvraag in behandeling wordt genomen. 

Lees meer over de verplichtingen die horen bij een IOAW-, IOAZ- of IOW-uitkering op de website van je gemeente.

Vrijwilligerswerk

Je mag met een IOAW/IOAZ/IOW-uitkering vrijwilligerswerk doen. Dat is wel aan regels gebonden. Lees meer over deze regels op de website van de Rijksoverheid of de website van je gemeente. 

Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk? Kijk eens op vrijwilligerswerk.nl.

Meer informatie