Prof. dr. Th. Hart de Ruyter Fonds

Doelstelling en naam

Het Hart de Ruyter Fonds is vernoemd naar prof. dr. Th. Hart de Ruyter, de eerste hoogleraar Kinderpsychiatrie in Nederland. Hij was van 1952 tot 1973 verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2001 overleed hij. Hart de Ruyter erkende het belang van de eerste jeugdervaringen en legde de nadruk op ‘warmte en zorg’ in de eerste levensjaren. ‘Moeilijke’ kinderen moesten volgens hem zo min mogelijk in internaten verblijven. Wanneer behandeling in de kinderpsychiatrische kliniek toch nodig was, dan was goede ‘terugplaatsing’ in de maatschappij van groot belang. Wanneer dat niet via het ouderlijk huis kon, dan kon de therapeutische gezinsverpleging uitkomst bieden. Als voorzitter van de Commissie Therapeutische Gezinsverpleging heeft hij de methodiek ontwikkeld en de eerste therapeutische gezinsverpleging opgezet en onderzocht.
 
Het vermogen van het fonds is beschikbaar gesteld door Stichting Therapeutische Gezinsverpleging Noord Nederland (TGVNN). Deze stichting is in 1961 opgericht en bood tot 1997 therapeutische gezinsverpleging aan in Noord Nederland. Als gevolg van de wet op de Jeugdzorg is toen de uitvoering van de therapeutische pleegzorg overgenomen door andere organisaties, meestal de reguliere pleegzorg. De stichting heeft zich daarna omgevormd tot een fonds waaruit veelal kleine projecten werden ondersteund.

Doelgroep

Vanaf oktober 2012 is het prof. dr. Th. Hart de Ruyter Fonds een Fonds op Naam binnen het Fonds Psychische Gezondheid (nu MIND). Met dit fonds willen we de traditie voortzetten om vooral het perspectief van (zeer) jonge kinderen met een psychiatrische stoornis te verbeteren. We zijn daarom geïnteresseerd in vernieuwende projecten die de grenzen weten te doorbreken tussen Jeugdzorg, Onderwijs, Jeugdgezondheidszorg en de Kinder- en jeugdpsychiatrie. Meer samenwerking levert volgens ons een betere zorg en begeleiding op voor kinderen met een psychiatrische stoornis. Dat geldt ook voor projecten die gericht zijn op deskundigheidsbevordering en methodiekontwikkeling. We denken daarbij ook aan onderzoek en een betere behandeling van kinderen met hechtingsstoornissen en een geschiedenis van trauma, zoals bij pleegkinderen, adoptiekinderen en kinderen van ouders met (ernstige) psychiatrische aandoeningen vaak het geval is.

Het prof. dr. Th. Hart de Ruyter Fonds beperkt zich tot Nederland. Projecten in Suriname en de Nederlandse Antillen worden echter niet uitgesloten, mits deze opgezet en ondersteund worden door de kinder- en jeugdpsychiatrie vanuit Nederland.

Het prof. dr. Th. Hart de Ruyter Fonds stelt voor projecten jaarlijks € 50.000 beschikbaar. 

Indienen subsidieaanvraag

Je kunt voor het prof. dr. Th. Hart de Ruyter Fonds geen aparte aanvraag indienen. Een subsidieaanvraag moet binnen het beleid en de programma's van MIND passen. Meer informatie hierover vind je bij Subsidie aanvragen. Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op.