Organisatie

Bellen blazen flickr gelabeld hergebruik

MIND is een initiatief van Fonds Psychische Gezondheid, MIND Korrelatie en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid.
 
Het beleid van MIND wordt in samenspraak met cliënten(-) en familie(organisaties) opgesteld en formeel vastgesteld door de Raad van Toezicht.

Oprichters

Fonds Psychische Gezondheid
Fonds Psychische Gezondheid zet zich in om meer kennis en inzicht te krijgen in het ontstaan, voorkomen en behandelen van psychische problemen. Fonds Psychische Gezondheid investeert in een gezonde(re) samenleving door: financiering van wetenschappelijk onderzoek en zorgprojecten; voorlichting over psychische gezondheid en psychische problemen; telefonische hulpverlening (via Stichting Korrelatie) en beïnvloeding van de beeldvorming over het leven met psychische problemen.
 
MIND Korrelatie
MIND Korrelatie is een landelijke organisatie. MIND Korrelatie biedt anonieme, professionele, psychische en psychosociale hulp. MIND Korrelatie geeft individueel advies en hulp aan iedereen die hierom vraagt. Dit kan telefonisch en online.
 
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid is dé koepel van cliënten- en familieorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). De landelijke lidorganisaties, regionale organisaties, cliëntenraden en familieraden spelen een belangrijke rol. Gezamenlijk vertegenwoordigen we meer dan een miljoen Nederlanders die jaarlijks een beroep doen op de ggz. Namens hen fungeren we als gesprekspartner van - en aanspreekpunt voor politici, beleidsmakers, beleidsuitvoerders, zorgverzekeraars en brancheorganisaties.