Landelijke Stichting Ouders en Verwanten van Drugsverslaafden (LSOVD)

logo LSOVD

Ondersteuning met een persoonlijke aanpak voor ouders en verwanten van druggebruikers

De LSOVD, de Landelijke Stichting Ouders en Verwanten van Drugsverslaafden zet zich in voor ouders en andere familieleden van drugsverslaafden. De LSOVD werkt voor en met ouders en verwanten van verslaafden met informatie, telefonische hulpdiensten, lotgenotencontact en cursussen.

Meer informatie