Partners

handen schudden pixabay gelabeld hergebruik

We werken onder meer samen met de volgende organisaties:

Stichting Samen Sterk zonder Stigma

Samen Sterk zonder Stigma zet zich in om het taboe op psychische stoornissen te doorbreken met als doel discriminatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid uit te bannen. Samen Sterk zonder Stigma wordt bestuurd door vertegenwoordigers/afgevaardigden van Fonds Psychische Gezondheid, MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, GGZ Nederland, Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en Zorgverzekeraars Nederland.

Huis voor de Gezondheid

In het Huis voor de Gezondheid werken gezondheidsorganisaties samen. Zij bundelen hun krachten om de kwaliteit te verbeteren. Ze werken samen op gebieden als ICT, P&O en Financiën en maken gebruik van elkaars deskundigheid. Er zijn vijf ‘founding’ partners: het Fonds Psychische Gezondheid, het Diabetes Fonds, Alzheimer Nederland, de Maag Lever Darm Stichting en het Longfonds. Andere bewoners van het Huis van de Gezondheid zijn: MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF), de Longalliantie Nederland (LAN), de ondersteunende bureaus van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF),  stichting Loterijacties Volksgezondheid (SLV), het Erfocentrum, het Gebarencentrum, stichting Samen Sterk tegen Stigma en het Institute for Postive Health.

PG werkt samen

In ‘PG werkt samen’ werken de drie grote koepels - MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, Ieder(in) en Patiëntenfederatie Nederland - intensief samen om de stem van de cliënt krachtiger te laten klinken. 

Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz

Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz streeft naar de planmatige, continue verbetering en innovatie van de beroepsuitoefening van professionals in de geestelijke gezondheidszorg, opdat de door hen te leveren zorg op de juiste plek, door de juiste persoon, doelmatig, in goede samenhang en rondom de patiënt wordt verleend. Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz is opgericht door de beroepsverenigingen van psychiaters (NVvP) en psychologen (NIP) en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid.

De VriendenLoterij

De VriendenLoterij steunt goede doelen die werken aan verbetering van gezondheid en welzijn in Nederland. Deelnemers bepalen zelf naar welk goed doel de helft van de lotprijs gaat. Inmiddels spelen bijna een half miljoen deelnemers mee voor 43 goede doelen en 3.200 clubs en verenigingen. Organisaties zoals Stichting MIND, KWF Kankerbestrijding, Fonds Gehandicaptensport, Alzheimer Nederland, Jantje Beton en de Richard Krajicek Foundation ontvangen jaarlijks een bijdrage.

De Nederlandse Loterij

Wie meespeelt met één van de kansspelen van Nederlandse Loterij steunt automatisch MIND. Elk jaar wordt een deel van de jaarlijkse opbrengst van de Nederlandse Loterij verdeeld onder achttien goede doelen. Stichting MIND ontvangt al sinds de oprichting een bijdrage van de Nederlandse Loterij. Op deze manier draagt Nederlandse Loterij bij aan wetenschappelijk onderzoek en zorgprojecten van MIND om mensen met psychische problemen en hun naasten uitzicht op een beter leven te kunnen bieden.

Agenda gepast gebruik en transparantie

In het kader van de Agenda gepast gebruik en transparantie werken MIND Landelijk Platform Psychische gezondheid, de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP), het Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en GGZ Nederland samen. De GGZ-partijen schreven deze agenda als vervolg op het Bestuurlijk Akkoord ggz en als uitwerking van de kwaliteits- en transparantieagenda van minister Schippers van VWS.

Stichting Benchmark GGZ

MIND wil zicht op de kwaliteit van de ggz en werkt hierbij samen met Stichting Benchmark GGZ (SBG). SBG is een initiatief van GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland. De stichting verzamelt meetgegevens over de effectiviteit van de behandeling bij groepen patiënten en wil hierbij de uitkomsten van zorgaanbieders vergelijken. MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid heeft een zetel in het achtkoppige bestuur van SBG, met als doel het cliëntenperspectief te bewaken.