Partners

handen schudden pixabay gelabeld hergebruik

We werken onder meer samen met de volgende organisaties:

Huis voor de Gezondheid

In het Huis voor de Gezondheid werken gezondheidsorganisaties samen. Zij bundelen hun krachten om de kwaliteit te verbeteren. Ze werken samen op gebieden als ICT, P&O en Financiën en maken gebruik van elkaars deskundigheid. Er zijn vijf ‘founding’ partners: 

 • het Fonds Psychische Gezondheid, 
 • het Diabetes Fonds, 
 • Alzheimer Nederland, 
 • de Maag Lever Darm Stichting 
 • het Longfonds. 

Andere bewoners van het Huis van de Gezondheid zijn: 

 • MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, 
 • de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF), 
 • de Longalliantie Nederland (LAN), 
 • de ondersteunende bureaus van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF),  
 • stichting Loterijacties Volksgezondheid (SLV), 
 • het Erfocentrum, 
 • het Gebarencentrum, 
 • het Institute for Postive Health.

PG werkt samen

In ‘PG werkt samen’ werken de drie grote koepels - MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, Ieder(in) en Patiëntenfederatie Nederland - intensief samen om de stem van de cliënt krachtiger te laten klinken. 

Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz

Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz streeft naar de planmatige, continue verbetering en innovatie van de beroepsuitoefening van professionals in de geestelijke gezondheidszorg, opdat de door hen te leveren zorg op de juiste plek, door de juiste persoon, doelmatig, in goede samenhang en rondom de patiënt wordt verleend. Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz is opgericht door de beroepsverenigingen van psychiaters (NVvP) en psychologen (NIP) en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid.

De VriendenLoterij

De VriendenLoterij steunt maatschappelijke initiatieven die mensen met onvoldoende middelen of mogelijkheden een steuntje in de rug geven, zodat zij voluit mee kunnen doen in de samenleving en een volwaardig leven kunnen leiden. Ook steunt zij mensen in hun ambitie om een bijdrage aan de maatschappij te leveren. MIND is één van de goede doelen die zij steunen. In 2018 ontving MIND een grote bijdrage van de VriendenLoterij, voor het landelijk beschikbaar stellen van de MIND Young Academy.
Kijk voor meer informatie op vriendenloterij.nl

De Nederlandse Loterij

Nederlandse Loterij is een kansspelorganisatie en organiseert diverse kansspelen. De missie van de Nederlandse Loterij is bijdragen aan een gelukkiger en gezonder Nederland. De loterij maakt niet alleen veel deelnemers blij met mooie geldprijzen. Ze zorgt er ook voor dat Nederland gelukkig en gezond wordt. Samen maken ze sport en beweging bereikbaar voor iedereen. Van jong tot oud, van olympisch tot paralympisch, en van revalidatie tot gehandicaptensport. Want kinderen krijgen bijvoorbeeld meer zelfvertrouwen door te sporten, ouderen maken meer contact en de maatschappij wordt sterker door gezonde en fitte mensen.
 
Daarnaast dragen ze opbrengsten af aan de Nederlandse samenleving: via het ministerie van Financiën, NOC*NSF en achttien goede doelen waaronder MIND via Aanwending Loterijgelden Nederland (ALN).
Kijk voor meer informatie op nederlandseloterij.nl

Logo%20Nederlandse%20Loterij

Agenda gepast gebruik en transparantie

In het kader van de Agenda gepast gebruik en transparantie werken MIND Landelijk Platform Psychische gezondheid, de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP), het Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en GGZ Nederland samen. De GGZ-partijen schreven deze agenda als vervolg op het Bestuurlijk Akkoord ggz en als uitwerking van de kwaliteits- en transparantieagenda van minister Schippers van VWS.

Stichting Benchmark GGZ

MIND wil zicht op de kwaliteit van de ggz en werkt hierbij samen met Stichting Benchmark GGZ (SBG). SBG is een initiatief van GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland. De stichting verzamelt meetgegevens over de effectiviteit van de behandeling bij groepen patiënten en wil hierbij de uitkomsten van zorgaanbieders vergelijken. MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid heeft een zetel in het achtkoppige bestuur van SBG, met als doel het cliëntenperspectief te bewaken.