Raad van Toezicht

handen schudden pixabay gelabeld hergebruik

Directeur-bestuurder

Mw. M (Marjan) ter Avest
 

Leden Raad van Toezicht

Mw. Prof. Dr. W.K. (Wilma) van der Scheer, voorzitter

Directeur Erasmuscentrum voor Zorgbestuur.

Nevenfuncties:

 • Lid selectiecommissie ZorgManager van het Jaarverkiezing, ZorgExcellence troffee.
 • Voorzitter (voorheen lid) Raad van Toezicht Stichting Medical Business
 • Voorzitter College van Belanghebbenden van Perspekt
 • Columnist voor Zorgvisie o.g.v. governance van zorg
 • Bestuurslid Stichting Collectiebeheer Lapré

Mw. C.T. (Titia) Feldmann

Marketeer / strategisch adviseur en programmamanager voeding en bewegen bij Ziekenhuis Gelderse Vallei

Nevenfuncties:

 • Vice-voorzitter van het bestuur van de Landelijke Stichting Familie Vertrouwenspersonen (LSFVP) te Utrecht; (vacatiegeld/reiskostenvergoeding)
 • Voorzitter van de Klankbordgroep WMO te Heemstede; (onbezoldigd)
 • Lid van GroenLinks
 • Informeel ondersteuner van gemeenteraadfractie GroenLinks te Heemstede, w.b. sociaal domein (onbezoldigd).

Mw. M. (Marijke) van Putten 

Psychiater GGZ Noord-Holland-Noord

Nevenfuncties:

 • Lid RvT kenniscentrum persoonlijkheidsstoornissen
 • Voorzitter leerstoel geschiedenis van de psychiatrie
 • Lid bestuur Stichting Post-Academische opleidingen GGZ RINO Amsterdam
 • Bestuurslid EAOF (European Assertive Outreach Foundation)
 • Bestuur CCITP (Crisis Coercion Intensive Treatment Psychiatry)
 • Bestuurslid Social Run
 • Commissaris Domus Magnus, woonzorg organisatie voor ouderen.

Dhr. F.M.H. (Fred) Pijls MHA

Voorzitter van de Raad van Bestuur GGZ Oost Brabant

Nevenfuncties:

 • Lid kwaliteitscommissie NVZD en intercollegiale coach
 • Arbiter Scheidsgerecht Gezondheidszorg
 • Voorzitter coöperatie A59 (4 GGZ instellingen)
 • Voorzitter regionale proeftuinen Oost Brabant
 • Lid bestuurscommissie Horizontaal Toezicht - dNggz

Chris Roelen (auditcommissie)

Lionfish management & consulting
 

Mw. P.W.L (Petra) Zoer, bestuurslid

Manager zorg & bedrijfsvoering Flevoziekenhuis

 

Raad van Toezicht

Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar met het recht op herbenoeming voor nog één periode van vier jaar. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen leden. 

Bezoldiging

De Raad van Toezicht werkt onbezoldigd. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden. Deze vergoeding wordt toegelicht in de jaarrekening.