Raad van Toezicht

handen schudden pixabay gelabeld hergebruik

Directeur-bestuurder

Mw. M (Marjan) ter Avest

Nevenfuncties:

 • Stichting Samen Sterk Zonder Stigma, vicevoorzitter
   

Leden Raad van Toezicht

Mw. Dr. W.K. (Wilma) van der Scheer, voorzitter

Directeur Erasmuscentrum voor Zorgbestuur.

Nevenfuncties:

 • Lid selectiecommissie ZorgManager van het Jaarverkiezing, ZorgExcellence troffee.
 • Voorzitter (voorheen lid) Raad van Toezicht Stichting Medical Business
 • Voorzitter College van Belanghebbenden van Perspekt
 • Columnist voor Zorgvisie o.g.v. governance van zorg
 • Bestuurslid Stichting Collectiebeheer Lapré

Mw. C.T. (Titia) Feldmann

Nevenfuncties:

 • Vice-voorzitter van het bestuur van de Landelijke Stichting Familie Vertrouwenspersonen (LSFVP) te Utrecht; (vacatiegeld/reiskostenvergoeding)
 • Voorzitter van de Klankbordgroep WMO te Heemstede; (onbezoldigd)
 • Lid van GroenLinks
 • Informeel ondersteuner van gemeenteraadfractie GroenLinks te Heemstede, w.b. sociaal domein (onbezoldigd).

Mw. M. (Marijke) van Putten 

Psychiater GGZ Noord-Holland-Noord

Nevenfuncties:

 • Lid RvT kenniscentrum persoonlijkheidsstoornissen
 • Voorzitter leerstoel geschiedenis van de psychiatrie
 • Lid bestuur Stichting Post-Academische opleidingen GGZ RINO Amsterdam
 • Bestuurslid EAOF (European Assertive Outreach Foundation)
 • Bestuur CCITP (Crisis Coercion Intensive Treatment Psychiatry)
 • Bestuurslid Social Run
 • Commissaris Domus Magnus, woonzorg organisatie voor ouderen.

Dhr. W.J. (Wim) van Minnen

Op meerdere plaatsen actief voor ouderen en mensen met een handicap.

Nevenfuncties:

 • Voorzitter van de Stichting Varende Recreatie, eigenaar van Vakantie- Hospitaalschip de Prins Willem Alexander.
 • Voorzitter van Hand in Hand, Nederlandse steunstichting van de Peace of Christ Community in Nkoranza, Ghana, waar 90 kinderen/ mensen met een handicap wonen.
 • Voorzitter van Per Saldo, vereniging van mensen met een Persoons Gebonden Budget.
 • Voorzitter Cosbo Utrecht, belangenbehartiger van Ouderen in de gemeente Utrecht
 • Lid van de RvT van AKWA, namens MIND
 • Lid van het Expertise Netwerk Levensvragen, namens LOC
 • Lid van het bestuur van de Vrienden van Omega, Dagcentrum voor meervoudig complex gehandicapte kinderen en volwassenen.

Dhr. N. (Niels) Mulder

Psychiater Parnassiagroep en bijzonder hoogleraar openbare geestelijke gezondheidszorg

Nevenfuncties:

 • Voorzitter PACO, onderdeel van de Raad voor Civiel-militaire zorg en onderzoek van het Ministerie van Defensie
 • Voorzitter European Assertive Outreach Foundation
 • Lid bestuur Stichting F-ACT Nederland
 • Bestuurslid Phrenos, Landelijk Kenniscentrum EPA
 • Bestuurslid Stichting High and Intensive Care
 • Voorzitter Commissie Kwaliteit NVvP
 • Bestuurslid Stichting RACT Nederland

Dhr. F.M.H. (Fred) Pijls MHA

Voorzitter van de Raad van Bestuur GGZ Oost Brabant

Nevenfuncties:

 • Lid kwaliteitscommissie NVZD en intercollegiale coach
 • Arbiter Scheidsgerecht Gezondheidszorg
 • Voorzitter coöperatie A59 (4 GGZ instellingen)
 • Voorzitter regionale proeftuinen Oost Brabant
 • Lid bestuurscommissie Horizontaal Toezicht - dNggz

Chris Roelen (auditcommissie)

Lionfish management & consulting

Mr.A.H. (Bert) Brouwer (auditcommissie)

Bestuurder Careander

Nevenfuncties:

 • Voorzitter raad van commissarissen Lekstede Wonen in Vianen (sinds 2017)
 • Vrijwilliger bij Gevangenenzorg Nederland

Mw. P.W.L (Petra) Zoer, bestuurslid
Manager zorg & bedrijfsvoering Flevoziekenhuis

Geen nevenfuncties
 

Raad van toezicht

Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar met het recht op herbenoeming voor nog één periode van vier jaar. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen leden. 

Bezoldiging

De Raad van Toezicht werkt onbezoldigd. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden. Deze vergoeding wordt toegelicht in de jaarrekening.