Raad van Toezicht

handen schudden pixabay gelabeld hergebruik

Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar met het recht op herbenoeming voor nog één periode van vier jaar. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen leden. 

Interim directeur-bestuurder

Mw. D (Dianne) Burger

Leden Raad van Toezicht

Mw. Prof. Dr. W.K. (Wilma) van der Scheer, voorzitter

Directeur Erasmuscentrum voor Zorgbestuur.

Nevenfuncties:

 • Lid selectiecommissie ZorgManager van het Jaarverkiezing, ZorgExcellence troffee.
 • Voorzitter (voorheen lid) Raad van Toezicht Stichting Medical Business
 • Voorzitter College van Belanghebbenden van Perspekt
 • Columnist voor Zorgvisie o.g.v. governance van zorg
 • Bestuurslid Stichting Collectiebeheer Lapré

Mw. C.T. (Titia) Feldmann

Nevenfuncties:

 • Vice-voorzitter van het bestuur van de Landelijke Stichting Familie Vertrouwenspersonen (LSFVP) te Utrecht; (vacatiegeld/reiskostenvergoeding)
 • Voorzitter van de Klankbordgroep WMO te Heemstede; (onbezoldigd)
 • Lid van GroenLinks
 • Informeel ondersteuner van gemeenteraadfractie GroenLinks te Heemstede, w.b. sociaal domein (onbezoldigd).

Mw. M. (Marijke) van Putten 

Psychiater GGZ Noord-Holland-Noord

Nevenfuncties:

 • Lid RvT kenniscentrum persoonlijkheidsstoornissen
 • Voorzitter leerstoel geschiedenis van de psychiatrie
 • Lid bestuur Stichting Post-Academische opleidingen GGZ RINO Amsterdam
 • Bestuurslid EAOF (European Assertive Outreach Foundation)
 • Bestuur CCITP (Crisis Coercion Intensive Treatment Psychiatry)
 • Bestuurslid Social Run
 • Commissaris Domus Magnus, woonzorg organisatie voor ouderen.

Dhr. F.M.H. (Fred) Pijls, MHA

Voorzitter van de Raad van Bestuur GGZ Oost Brabant

Nevenfuncties:

 • Lid kwaliteitscommissie NVZD en intercollegiale coach
 • Arbiter Scheidsgerecht Gezondheidszorg
 • Voorzitter coöperatie A59 (4 GGZ instellingen)
 • Voorzitter regionale proeftuinen Oost Brabant
 • Lid bestuurscommissie Horizontaal Toezicht - dNggz

Dhr. C (Chris) Roelen, auditcommissie

Lionfish management & consulting

Ervaren, innovatieve leider en strateeg in Marketing, Communicatie en Digitale Transformatie 

Mw. P.W.L (Petra) Zoer

Senior adviseur - BeBright 

Nevenfuncties: 

 • Vice voorzitter MIND Platform
 • Lid Raad van Toezicht AKWA GGZ

Mw. S (Sabrina) Sluiter-Ramwadhdoebe, PhD

Directeur Vereniging Samenwerkende Artsenlaboratoria en Diagnostische Centra Nederland.
Zelfstandig adviseur in de Zorg

Mr. J. (Jaap) van Weeghel

Bijzonder hoogleraar Rehabilitatie en participatie van mensen met psychische aandoeningen bij Tilburg University, School of Social and Behavioral Sciences, departement Tranzo (vanaf 2021 emeritus).

Adviseur bij Phrenos, kenniscentrum voor de behandeling, begeleiding en re-integratie bij ernstige psychische aandoeningen.

Bezoldiging

De Raad van Toezicht werkt onbezoldigd. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden. Deze vergoeding wordt toegelicht in de jaarrekening.