Raad van Toezicht

handen schudden pixabay gelabeld hergebruik

Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar met het recht op herbenoeming voor nog één periode van vier jaar. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen leden. 

Leden Raad van Toezicht

Mw. Prof. Dr. W. K. (Wilma) van der Scheer, voorzitter

Bijzonder Hoogleraar Leiderschap en Bestuur in de Zorg.
Directeur Erasmus Centrum voor Zorgbestuur.

Nevenfuncties:

 • Lid Adviesraad DREAMS
 • Lid Adviesraad Top GGZ
 • Voorzitter Bestuur Stichting Collectiebeheer Lapré

Mw. M. (Marijke) van Putten 

Psychiater GGZ Noord-Holland-Noord

Nevenfuncties:

 • Bestuurslid EAOF (European Assertive Outreach Foundation)
 • VZ RvC Domus Magnus, landelijke woon-zorg-organisatie voor ouderen
 • VZ RvT Magentazorg, woon-zorg-organisatie voor ouderen in NH

Dhr. F. M. H. (Fred) Pijls, MHA

Voorzitter van de Raad van Bestuur GGZ Oost Brabant

Nevenfuncties:

 • Bestuurslid NVZD en voorzitter kwaliteitscommissie NVZD
 • Lid RvC Zorgpartners Midden Holland
 • Voorzitter coöperatie A59 (4 GGZ instellingen)
 • Voorzitter regionale proeftuinen Oost Brabant
 • Voorzitter landelijke stuurgroep STORM - suïcide preventie
 • Lid bestuurscommissie Horizontaal Toezicht - dNggz

Dhr. C (Chris) Roelen, auditcommissie

Directeur/eigenaar Lionfish BV - management & consulting

Nevenfuncties

 • Voorzitter bestuur Stadslab Hoogkwartier Rotterdam
 • Bestuurslid MIND Us

Mw. P.W.L. (Petra) Zoer

Senior adviseur - BeBright 

Nevenfuncties: 

 • Lid Raad van Toezicht AKWA GGZ

Prof. dr. J. (Jaap) van Weeghel

Bijzonder hoogleraar Rehabilitatie en participatie van mensen met psychische aandoeningen bij Tilburg University, School of Social and Behavioral Sciences, departement Tranzo (vanaf 2021 emeritus).

Nevenfuncties: 

 • Lid Raad van Toezicht Leviaan, RIBW in Noord-Holland
 • Hoofdredacteur (ad interim) van het tijdschrift Participatie en Herstel

Mw. H. (Hannah) Hollestelle

Voorzitter van het bestuur van ExpEx en student politicologie

Nevenfuncties

 • Als ervaringsdeskundige actief voor de gemeente Den Haag, Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, Parnassia Groep/Youz en ZonMw.

Dhr. P. (Paul) van Rooij

Toezichthouder, bestuurder, adviseur en interimmanager in de zorg en belangenbehartiging vanuit PvR-Advies 

Nevenfuncties:

 • Lid Regieorgaan SIA
 • Lid van de Raad van Toezicht van GGZ Friesland
 • Lid Raad van Commissarissen Syntein

Mw. J (Jenneke) van Dongen

Bezoldiging

De Raad van Toezicht werkt onbezoldigd. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden. Deze vergoeding wordt toegelicht in de jaarrekening.