Integriteit

MIND vindt een respectvolle, integere omgang tussen medewerkers onderling en in het zakelijke verkeer met derden belangrijk. Daarom hebben we in ons Beleid ongewenste omgangsvormen onze aanpak beschreven, gericht op preventie, voorlichting, signalering van ongewenst gedrag, veilige inrichting van de werkomgeving en adequate opvang en nazorg.

Lees hier ons Beleid ongewenste omgangsvormen