Bestuurslid MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid

Droom jij ook van een Nederland dat investeert in psychische gezondheid en waar alle mensen met psychische problemen kunnen rekenen op begrip, goede zorg en ondersteuning? Dan is deze bestuursfunctie bij de vereniging MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid wellicht iets voor jou!

We hechten in Nederland veel waarde aan een goede gezondheidszorg. De realiteit is echter dat we veel meer aandacht en geld besteden aan onze lichamelijke dan onze psychische gezondheid. Terwijl ruim 40% van alle Nederlanders in zijn leven te maken krijgt met psychische problemen. MIND vindt dat dit anders kan en moét. Daarom werkt onze vereniging samen met meer dan honderd aangesloten cliënten- en familieorganisaties en medezeggenschapsraden en duizenden ervaringsdeskundigen aan een fundamentele verandering van onze samenleving. MIND wil betere en toegankelijke zorg en ondersteuning bij psychische problemen, zonder wachtlijsten. En we willen ervoor zorgen dat psychische gezondheid topprioriteit wordt voor de politiek, de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven.
 

Informatie over de functie

Vanwege het aflopen van de zittingstermijn van een van de bestuursleden is de vereniging MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid op zoek naar een bestuurslid.

Het bestuur bestaat uit ten minste vijf leden. Het bestuur kent diverse portefeuilles op het terrein van de psychische gezondheid. Gestreefd wordt naar variatie in maatschappelijke achtergrond bij de leden. Het bestuurslid wordt ook voorgedragen om zitting te nemen in de Raad van Toezicht van stichting MIND en neemt deel aan de ALV van de vereniging. Van de leden wordt verwacht dat zij alle vergaderingen bijwonen en dat zij van tijd tot tijd beschikbaar zijn voor advies of sociale activiteiten. De tijdsbesteding is ca. 8 dagen per jaar. Je ontvangt een vacatievergoeding per bijgewoonde vergadering en een reiskostenvergoeding.

Wij zoeken een kandidaat die

 • intrinsiek gemotiveerd is om een bijdrage te leveren aan de missie van MIND;
 • bij voorkeur bestuurder is van een lidorganisatie van de vereniging MIND Landelijk Platform, maar in ieder geval zich sterk verbonden voelt met het cliënten- en familieperspectief;
 • ervaring heeft met de dynamiek van een vereniging en zorg draagt voor binding met de leden;
 • kennis heeft van lokaal bestuur, sociaal domein en ggz met visie op goede zorg en participatie;
 • affiniteit heeft met strategie, organisatieontwikkeling en verandermanagement;
 • bereid en in staat is om de belangen van de lidorganisaties van vereniging MIND Landelijk Platform te
 • behartigen op beleidsmatig en politiek niveau;
 • in staat is om te functioneren in een bestuur op afstand en om te gaan met vrijwilligers en professionals;
 • inzicht heeft in de positie en de problemen van mensen met een psychische aandoening;
 • een eigen netwerk heeft dat kan bijdragen aan de doelstellingen van MIND Landelijk Platform en MIND. 

Eigenschappen/vaardigheden

 • je bent betrouwbaar, communicatief vaardig en een echte teamspeler;
 • je beschikt over strategisch inzicht en bepaalt ondanks belangentegenstellingen je eigen standpunt;
 • je communiceert open en transparant bij het ontwikkelen en verantwoorden van beleid en innovatie;
 • je kunt goed relativeren, bent betrokken en hebt voldoende tijd voor lidmaatschap van het bestuur;
 • bij gelijke geschiktheid van de kandidaten gaat de voorkeur uit naar iemand met een migratieachtergrond.

Reageren

Herken je je in onze ambitie en ben je enthousiast? Stuur dan jouw reactie met een heldere motivatie en cv uiterlijk op 29 oktober 2020 naar de afdeling P&O van MIND via vacature@wijzijnmind.nl.
 
De gesprekken vinden plaats op 6 november 2020 in de middag.

Meer informatie

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met het bestuurssecretariaat: