Lid Raad van Toezicht Stichting MIND

Droom jij ook van een Nederland dat investeert in psychische gezondheid en waar alle mensen met psychische problemen kunnen rekenen op begrip, goede zorg en ondersteuning? Dan is deze toezichthoudende functie bij de Stichting MIND wellicht iets voor jou!

We hechten in Nederland veel waarde aan een goede gezondheidszorg. De realiteit is echter dat we veel meer aandacht en geld besteden aan onze lichamelijke dan onze psychische gezondheid. Terwijl ruim 40% van alle Nederlanders in zijn leven te maken krijgt met psychische problemen. MIND vindt dat dit anders kan en moét. Daarom werken we de komende jaren met een innovatieve blik aan een fundamentele verandering van onze samenleving. MIND wil ervoor zorgen dat psychische gezondheid topprioriteit wordt voor het bedrijfsleven, de politiek, de zorg en het onderwijs. Samen met cliënten- en familieorganisaties, ervaringsdeskundigen, onderzoekers en ambassadeurs werken we aan betere en tijdige behandeling en ondersteuning bij psychische problemen. Onze donateurs zijn onmisbaar; fondsenwerving is dan ook een belangrijke factor voor ons succes.

Wij zoeken een kandidaat die

  • intrinsiek gemotiveerd is om bij te dragen aan de psychische gezondheid van Nederland;
  • bestuurder is in de ggz met een trackrecord op het gebied van kennis en innovatie;
  • zich kan verplaatsen in het cliënten- en familieperspectief;
  • inzicht heeft in preventie, gezondheidsbevordering, sociaal domein en/of onderwijs;
  • affiniteit heeft met het fondsenwerving en beschikt over een relevant maatschappelijk  netwerk voor het werkterrein van MIND.

Informatie over de functie

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit negen leden. Van de leden wordt verwacht dat zij vier keer per jaar de vergaderingen bijwonen in Amersfoort en dat zij van tijd tot tijd beschikbaar zijn voor vertegenwoordigende, adviserende of sociale activiteiten. De tijdsbesteding is ca. 6 dagen per jaar. Wij bieden een vacatievergoeding per bijgewoonde vergadering en een reiskostenvergoeding. Bij de bezetting van de raad wordt gestreefd naar variatie in maatschappelijke achtergrond. Het betreft een toezichthoudende functie zonder last of ruggenspraak.

Reageren

Herken jij onze ambitie en ben je enthousiast? Stuur dan je reactie met een heldere motivatie en cv uiterlijk op 4 november 2020 naar de afdeling P&O van MIND via vacature@wijzijnmind.nl.

De gesprekken vinden plaats op 12 november 2020 in de middag.
 

Meer informatie

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met het bestuurssecretariaat: