Vacature lid Raad van Toezicht Ixta Noa

Logo Ixta Noa blauw doorzichtig 2

Organisatie

Ixta Noa is een professionele zorgorganisatie voor en door mensen die ervaring hebben met een psychische onbalans. Bij Ixta Noa werken op dit moment 23 medewerkers, en 200 vrijwilligers vanuit 6 hoofdvestigingen voornamelijk in Noord en Oost Nederland.

Ixta Noa verandert jezelf

Wij leveren een bijdrage aan positieve gezondheid en herstel. We doen dit door een veilige omgeving te creëren waarin mensen elkaar inspireren tot verandering.

Wij begeleiden mensen in het ontdekken en gebruik gaan maken van hun eigen mogelijkheden. Wat is je eigen kracht en hoe kan die worden versterkt? Hierin helpt de ervaring van onze vrijwilligers en medewerkers om aansluiting te maken. Zij weten uit eigen ervaring hoe het is en wat helpt om stappen te ondernemen na een periode van psychische onbalans of met een (blijvende) psychische kwetsbaarheid.

Ixta Noa ik sta nieuw

Laagdrempelig is ons motto. Ixta Noa heeft praktijkhuizen en ontmoetingslocaties in diverse steden. Je kunt hier altijd binnen lopen voor een kop koffie of thee, om kennis te maken en te kijken of het wat voor je is. In enkele praktijkhuizen bieden we ook kortdurende logeerplekken. Onze inzet van ervaringsdeskundigen is belangrijk. Daarom bieden wij regelmatig opleidingen om te leren werken als ervaringsdeskundige vrijwilliger. Maar het delen van ervaringen stopt niet bij een praktijkhuis, bij een voorlichting of bij een zelfhulpgroep. We werken ook samen in sociale wijkteams, verzorgen gastlessen op scholen waar onze ervaringsdeskundigen hun verhaal vertellen. Binnen GGZ-organisaties steunen wij cliënten met onze ervaringen en natuurlijk begeleiden wij ook online! Ixta Noa wil door haar visie en deskundigheid in spelen op de huidige trends en behoeften in de maatschappij, door:

 • versterken van de vestigingen en vergroting van hun zelfsturing
 • lokaal te participeren in netwerken en samenwerkingsverbanden
 • de centrale organisatie te laten functioneren als een kern-organisatie met de focus op cultuurspecifieke en continue werkzaamheden.

Wij zoeken een nieuw lid voor de Raad van Toezicht

Gevraagd profiel:

 • Kennis van, ervaring met en visie op de inzet van ervaringsdeskundigheid voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.
 • Bij voorkeur zelf ervaringsdeskundig.
 • Kent de GGZ en het WMO veld en weet welke ontwikkelingen er gaande zijn als het gaat om herstel en participatie.
 • Kan daarop reflecteren en met een open blik kijken naar de verschillende posities in het debat over dit onderwerp.

De volgende kwalificaties gelden voor alle leden:

 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan Ixta Noa stellen. Bij voorkeur algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
 • Een juist evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Het vermogen en de attitude om de directeur-bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling, alsmede het vermogen in teamverband op te treden.
 • Voldoende beschikbaarheid.
 • Affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van Ixta Noa in het bijzonder.
 • Een brede maatschappelijke binding en functioneel netwerk.
 • Elk lid van de RvT blijft zich verdiepen in de ontwikkelingen in de gezondheidszorg in het algemeen en die binnen en rond Stichting Ixta Noa in het bijzonder.

Aanstelling vindt mede plaats op voordracht van Ixta MEE (Cliënten vertegenwoordiging van Ixta Noa). De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk. De leden hebben geen persoonlijke of werk gerelateerde binding met Ixta Noa. Er is sprake van een passende vergoeding.

Informatie

Meer informatie is te vinden op onze website. Wanneer je geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangen wij graag vóór 30 september a.s. je curriculum vitae en motivatiebrief met daarin vermeld welke deskundigheid je meebrengt. Je kunt dit sturen aan: tilleke@ixtanoa.nl.

De eerste gespreksronde zal plaatsvinden op 11 oktober. De tweede gespreksronde zal plaatsvinden op 25 oktober. Beide gesprekken vinden plaats in de middag in Utrecht.

Voor vragen kunt je terecht bij directeur-bestuurder Gerard de Roos: gerard@ixtanoa.nl, of de voorzitter van de RvT: Dirk Dekker: dirkdekker@wielinq.nl.