ANBI

Stichting MIND is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit heeft voor donateurs het voordeel dat giften aftrekbaar zijn binnen de daarvoor geldende regels en dat je gift volledig ten goede komt aan MIND.

Vanaf 22 juli 2016 zijn de volgende fiscale regels op Stichting MIND als ANBI van toepassing:  

  • Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
  • Het fiscaalnummer (RSIN) van MIND is: 856 593 680

Voor meer informatie, bel Willem Smit van MIND (033 303 2333) of de Belastingtelefoon (0800 0543) of kijk op www.belastingdienst.nl/anbi.